#כמותחיפושים היום
146 9 המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת
145 6 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחר
144 6 מירי רגב
143 5 יעל
142 4 מה המצב
141 4 משקיע
140 4 חציל
139 4 מרדכי מן התורה מנין
138 3 לוטם
137 3 יוסי
136 3 בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
135 3 מגנזיום
134 3 עד
133 3 רון שובל
132 3 נתנאל תשובה
131 3 רון ושובל
130 3 בת עד שנים
129 2 ישר
128 2 המלצות-חמות-צאנס-פיס-יום-יום
127 2 מרגלית
126 2 תאיר
125 2 לייזר
124 2 יהונתן
123 2 אברהם שמואל
122 2 אלעד פינקלשטיין
121 2 תהילה בת עד
120 2 מזל טוב נתנאל
119 2 דונלד טראמפ
118 2 רון ושובל נשואים
117 2 אברהם כהן
116 2 אברהם שמואל גרבלי
115 2 צוקים
114 2 בית יעקב
113 2 הראל אשרף
112 2 בת עד
111 2 אליעזר
110 2 זוג
109 2 ג׳ון
108 2 ברלנד
107 2 אישה
106 2 המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכ
105 2 יא ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכ
104 2 איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני ו אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ז ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
103 2 אליאב יוסף
102 2 ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו א מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאה
101 2 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאה
100 2 אסתר מן התורה מנין
99 2 אסתר מן התורה
98 2 אסתר מן התורה מנין מן התורה מנין
97 2 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומא
96 1 עידן נח
95 1 אל אלהים
94 1 מיכל ואליאב גרבובסקי
93 1 נתניה
92 1 שרה
91 1 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומ
90 1 ליהיא דדיה
89 1 שחר אשרף
88 1 תל אביב
87 1 עידן נוח
86 1 מרגוע
85 1 ליאורה אשרף
84 1 מרדכי מן התורה
83 1 פרשת ויקהל פקודי
82 1 מצטיין
81 1 גרוע
80 1 סרגיי
79 1 אילת
78 1 הילה אשרף
77 1 נירון מזרחי
76 1 אפריל
75 1 מזל טוב לאביעד ישראל וולנסקי בהגיעו למצוות
74 1 לאביעד ולמשפחת וולנסקי מזל טוב לרגל הבר מצווה
73 1 מזל טוב לאסתי ולמשה וולנסקי בהגיע הבן אביעד למצוות
72 1 מיכל שלמן
71 1 פרייפלד
70 1 שמואל
69 1 לאסתי ולמשה מזל טוב בהגיע הבן אביעד למצוות
68 1 לאסתי ולמשה וולנסקי מזל טוב בהגיע הבן אביעד למצוות
67 1 אליאב גרבובסקי ומיכל שלמן
66 1 תהילה נולדה בכט באדר ב תשג
65 1 תהילה נולדה בכט באדר ב התשג
64 1 כט אדר ב התשג
63 1 אליאב גרבובסקי
62 1 ג׳וני
61 1 מביא ביד
60 1 מרב ח
59 1 תהילה בת עד שנים
58 1 בר מצווה לנתנאל
57 1 תהילה עמית בת עד
56 1 כט באדר ב תשג
55 1 כט באדר ב התשג
54 1 קצרין
53 1 אליעזר ברלנד
52 1 השקעה
51 1 ברקאובמה
50 1 וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו
49 1 שלחתי
48 1 וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים
47 1 אמר ליה יהודה אם אפתח את פי אבלע אותך אמר ליה יוסף אם תפתח פיך אני סותמו באבן
46 1 אם אפתח את פי אבלע אותך אמר ליה יוסף אם תפתח פיך אני סותמו באבן
45 1 פי אבלע אותך אמר ליה יוסף אם תפתח פיך אני סותמו באבן
44 1 פי אבלע אותך אמר ליה יוסף אם תפתח את פיך אני סותמו באבן
43 1 מלך המשיח
42 1 שלח נא
41 1 ׳³ֲ©׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—׳³ג€ ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€”׳³ג€œ׳³ֳ—
40 1 סימה
39 1 בוקר טוב ויום טוב
38 1 שופט עליון
37 1 דוד ביטן
36 1 שמואל שמואל
35 1 ר
34 1 חנות ירקות
33 1 כרית
32 1 כרית לבנה
31 1 תתתקמ
30 1 נירון
29 1 תרנ
28 1 שלמה סיקסט
27 1 שלח נא ביד תשלח
26 1 הפוך
25 1 ויתר דברי יורם וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה
24 1 ויעש הרע בעיני י אהוה א אאלא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
23 1 ובכל מדינה ומדינה אמקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים
22 1 כוסימםורקחהבאיתלאבא
21 1 כוסעםימםורקחהבאיתלאבא
20 1 הבחורהשילתצמבראהנ
19 1 לבן
18 1 הבחורהשהיתהבארנהעםאמאלשהווחאהתוסבאתלשה
17 1 הבאתילאבאימםםעקרח
16 1 יחזקאל כה יז
15 1 ואל תאכלו ואל תשתו
14 1 מזל טוב נתנאל והצלחה בכל
13 1 שבת בר מצווה
12 1 יהוה שלחני
11 1 דוד אהרן סופר
10 1 בן
9 1 כרמי
8 1 ויקהל פקודי
7 1 סכוםכסףשאקבלהשבועהזה
6 1 סכוםאקבלבפרסהארשןובווטל
5 1 משפחת תשובה
4 1 נתנאל בר מצווה
3 1 איהזסכוםאקבלבפרסהארשןובווטל
2 1 שבת בר מצווה לנתנאל
1 1 תודה
#כמותחיפושים אתמול
412 7 שרית בלום
411 7 פגשתי
410 6 מלאכי
409 6 אברהם לימור
408 6 רענן
407 6 מגדלורשעפיראד
406 5 מספן פייסה
405 4 ראה
404 4 גריעותא דרזא דמהימנותא איהו וגריעותא דיקרא דאורייתא אשתכח בספר תורה ובעי חד קלא
403 4 איתי מועלם
402 4 הכנס שאילתא כאן
401 4 והאי נטיל חדוה וענוגא באינון סעודתי דישראל זכאה חולקיה מאן דאהני ליה ומענג ליה בהאי יומא
400 4 כל יומא דשבתא
399 3 שי אל עתיה
398 3 שביט
397 3 ויעש הרע בעיני י אהוה א אאלא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
396 3 לאסגאה ההוא רוחא דשרי על כלא ואצטריך לנטרא ליה הואיל וקיימא עמיה דבר נש ועל דא כתיב ישעיה נו כל שומר שבת מחללו
395 3 נהוראי
394 3 אמר רבי שמעון כד מפקין ספר תורה בצבורא למקרא ביה מתפתחן תרעי שמייא דרחמין ומעוררין את האהבה לעילא ואבעי ליה לבר נש למימר הכי
393 3 ורד כהן ששון
392 3 ויתר דברי יורם וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה
391 3 זניה
390 3 דורית
389 3 אברהם ולימור
388 3 עתיה שי אל מתחתנים
387 3 סטרין אתייהיבת דכתיב דברים לג מימינו אש דת למו ימינא ושמאלא
386 3 ירון
385 3 ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת אש דת למו
384 3 בגין כך ספר תורה במנחה די בעשרה פסוקין או יתיר אבל לא שלימו דפרשתא
383 3 הואיל וקא נהרין מההוא אש מההוא בוצינא מברכא
382 3 דור ישרים
381 3 ניקו
380 2 ופורקן ימינך אחזי לעמך בבית מקדשך ולאמטויי לנא מטוב נהורך ולקבלא צלותנא ברחמין
379 2 יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם
378 2 ואבעי ליה לבר נש למימר הכי
377 2 יהא רעוא קדמך דתוריך לן חיים בטיבו ולהוי אנא פקידא בגו צדיקיא למרחם עלי ולמנטר יתי וית כל דילי ודי לעמך ישראל
376 2 דכתיב נחמיה ח וכפתחו עמדו כל העם נחמיה ח ואזני כל העם אל ספר התורה
375 2 להאי רתיכא על פרשתא פלניא דבשבת פלוני
374 2 ורתיכא פלוני על פרשתא פלניא דשבת פלוני
373 2 ונביאוהי קשוט ומסגי למעבד טבוון וקשוט
372 2 איוב כח כז
371 2 את הוא זן לכלא ומפרנס לכלא את הוא שליט על כלא את הוא דשליט על מלכיא ומלכותא דילך הוא
370 2 אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ולבתר ויאמר לאדם הן יראת יי׳ היא חכמה וגו׳
369 2 למשמע לכל עמא דהא איהו קאים כדוגמא עלאה
368 2 ותשלים משאלין דלבאי ולבא דכל עמך ישראל לטב ולחיין ולשלם אמן
367 2 דתפתח לבאי באורייתך ותיהב לי בנין דכרין דעבדין רעותך
366 2 ביה אנא רחיץ ולשמיה קדישא יקירא אנא אימר תושבחן
365 2 מתרגם חד ורזא דא קליפה ומוחא
364 2 ולא יפסיק מלין דפרשתא דשבתא דא בפרשתא דשבתא אחרא
363 2 לא על אינש רחיצנא ולא על בר אלהין סמיכנא אלא באלהא דשמיא דהוא אלהא קשוט ואורייתיה קשוט ונביאוהי קשוט ומסגי למעבד טבוון וקשוט
362 2 רזא דא בשעתא דאיפסיקו פרשיין כל חד וחד אתעטרא וקיימא קמי קודשא בריך הוא
361 2 כיון דאשלימו למפסק הני פרשיין דכל שתא אתעטרו קמיה קודשא בריך הוא ואמרי אנא משבת פלוני
360 2 אנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמיה ומקמי דיקר אורייתיה בכל עידן ועידן
359 2 ולית רשו לעמא למפתח פומיהון
358 2 ואשתארו אתוון עלאין לחודייהו בקדושייהו כדקא חזי
357 2 כיון דאתחברו כחדא בעי בר נש לאכללא בההוא חדוה לעמא קדישא ישמחו במלכותך שומרי שבת וכו׳ אלהינו ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתנו
356 2 ודא איהו חדוה דאורייתא עלאה דלעילא תורה שבכתב דחדי באורייתא דלתתא תורה שבעל פה ואתחברו דא בדא
355 2 תורה שבכתב
354 2 כד מטא לכורסייא קדישא תושבחתא דא דכל ישראל קיימא תמן עד זמנא דקאמרי קדושה עלאה דמוסף
353 2 כלהו מתעטרן בתושבחתא דא וכל אינון רתיכין וכל אינון נשמתין דצדיקייא כלהו סלקין בתושבחתא דא עד רזא דכורסייא
352 2 ולית תושבחתא אלא בסטרא דנשמתא ורוחא והאי יומא קיימא ברוחא ונשמתא ולאו דגופא
351 2 וכל אינון צדיקייא דבגנתא דעדן
350 2 ותושבחתא דא איהו ברזא דעשרין ותרין אתוון עלאין קדישין דמתעטרן באבהן וברתיכא עלאה קדישא
349 2 תושבחתא דעלמא דאתי ביומא דא היינו אל אדון
348 2 רזא דנהורא דנהיר דמניה אתזנן ונהרין כל אינון חיילין רתיכין וככביא ומזלי וכל אינון דשלטין על עלמא
347 2 תושבחתא דדרגא אחרא עלאה רזא דיומא שמשא קדישא דאיהו נהורא דיממא היינו יוצר אור
346 2 האי יומא איהו יומא דנשמתין דאתעטרא ההוא צרורא דנשמתין
345 2 כיון דעאלו עמא קדישא לבי כנישתא אסיר לאשתדלא אפילו בצורך בי כנישתא אלא במלי תושבחן וצלותא ואורייתא וכדקא חזי לון
344 2 צלותא דשבתא דעמא קדישא תלת צלותין אשתכחו בהאי יומא לקבל תלת שבתי ואוקמוה וכלהו חד
343 2 נמרוד
342 2 רזא דספר תורה ביומא דא הא אוקמוה תנינן כתיב
341 2 אי בכל הני דיוקין אתמסר אורייתא למשה ספר תורה דאיהו בכל אינון קדושאן אמאי איהו חסר מכל הני תקונין ורזין דאתמסרו ליה למשה באורייתא
340 2 ולכוונא לבייהו כמה דהשתא קיימין על טורא דסיני לקבלא אורייתא ויהון צייתין וירכון אודנייהו
339 2 כד סליק ספר תורה לתמן כדין בעאן כל עמא לסדרא גרמייהו לתתא באימתא בדחילו ברתת בזיע
338 2 דכתיב דברי הימים ב ט ושש מעלות לכסא ודרגא חד לעילא לשואה עליה ספר תורה ולאחזאה ליה לכלא
337 2 סדורא לסדרא עמא קדישא ביומא דא ובשאר יומין דספר תורה בעי לסדרא ולתקנא תקונא
336 2 דמוסף בספר תורה בעי לשתמע חד קלא ודבור
335 2 שית דאינון שית סטרין וכלא רזא חדא שבע אינון שבע קלין וכלהו רזא חדא אלין ואלין
334 2 וכלא רזא חדא חמש דאינון חמש דרגין לתתא מדרגא דאור קדמאה לתתא ואינון רזא דאורייתא
333 2 ובזמנין ובמועדין חמש גו רזא דא ביומא דכפורי שית גו רזא עלאה דא
332 2 בהאי יומא בעי לסלקא שבעה גוברין לקבל שבעה קלין דאינון רזא דאורייתא
331 2 בהאי יומא בעי לסלקא שבעה גוברין לקבל שבעה קלין דאינון רזא דאורייתא ובזמנין ובמועדין חמש גו רזא דא ביומא דכפורי שית גו רזא עלאה דא
330 2 וכדין כלא אתקדש בקדושה עלאה כדקא חזי כל שכן וכל שכן בהאי יומא
329 2 בעי לאתחזאה באתוון לחודייהו כדקא יאות
328 2 דהא אתברכת ואתעטרת כורסייא מרזא דתורה שבכתב
327 2 ספר תורה דאיהו בכל אינון קדושאן אמאי איהו חסר מכל הני תקונין ורזין דאתמסרו ליה למשה באורייתא
326 2 חדא בעטרא דרוחא יתירא עלאה קדישא
325 2 וכל חד וחד משמשא לאורייתא דההוא שבת דיליה
324 2 אז תתענג על יהוה והרכבתיך על במותי במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר
323 2 קרואטיה
322 2 גנב דחשיב לבני נשא יתיר מקודשא בריך הוא אית ליה עונשא בהאי עלמא ובעלמא דאתי
321 2 ובהאי אית ליה אסוותא כיון דלא חשיב לרוחא דחול
320 2 כדין מהדרין ומתפרעין מניה בהאי עלמא ובעלמא דאתי
319 2 קדישא דקודשין דשריא עליה
318 2 ואי איהו מבטל ענוגא דשבתא וקא מתענג בחול דמי כמאן דחשב למלה אחרא יתיר ממה דחשיב ליה לקודשא בריך הוא
317 2 מאי תקנתיה ליתיב תעניתא על תעניתא מאי טעמא דא בטיל ענוגא דשבתא יבטל ענוגא דחול
316 2 על דאשתכח בגיניה גריעותא עילא ותתא
315 2 בגין דישתכחון כולא בחדוה
314 2 כדין אתחזי ההוא בר נש לאתלטיא ולאתענשא
313 2 כיון דלא אשתלים לתתא ולעילא
312 2 וההוא רוחא אסתלק גריע מההוא אתהנותא דלתתא
311 2 דף רז עב
310 2 זכאה איהו מאן דאשתלים לתתא לההוא עונג עלאה כדקא חזי
309 2 מתעטרא בשבעין עטרין
308 2 לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי הצמות וזעקתם לב ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר
307 2 מההוא בוצינא מברכא
306 2 הואיל וקא נהרין מההוא אש
305 2 ואי תימא אמאי בורא ולא אמרו מאיר מאורי האש
304 2 עשה עמנו חסד
303 2 הקדוש ברוך הוא תעזור לנו
302 2 מעין
301 2 רננה
300 2 יהיב מחילא דאית ליה לההוא רקיעא בגין למיחב לתתא
299 2 דבורה
298 2 אורי
297 2 נועם
296 2 וכלא בחדוה דברכאן ובקדושה על קדושה ותוספת דקדושה
295 2 וסלקין קמי מלכא קדישא ומתערי עליה
294 2 חד ההוא רוחא עלאה קדישא דאצטריך לאתענגא ולא אתענג
293 2 ותלת בשעתא דאתער שמאלא בשבתא ולאתכללא כלא כחדא
292 2 ונקודה תתאה בההוא סטרא דשמאלא מקבלא רזא דאורייתא כדין בההיא שעתא נטלא מסטרא דשמאלא ומדיליה קרינן
291 2 ובספרא דרב ייבא סבא במנחה בשבתא הא אתער רזא דשמאלא
290 2 ואי תימא הא נביאין מתפרשן לתתא אלא הכי הוא ודאי אבל הני דלתתא כלהו כללא דאורייתא וכל חד וחד כליל לכל חד וחד
289 2 בשני בשבתא ובחמישי בשבתא בגין דקא נחתין דרגין לתתא דאינון כללא דאורייתא
288 2 ובגין כך אל יצא איש ממקומו ביום השביעי במדבר לה ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו׳
287 2 אורפז
286 2 דהא שלימו דפרשתא לא הוי אלא בימינא וימינא תלייא עד שעתא דמנחה והא אוקמוה
285 2 צריכין לאכללא שמאלא בימינא דהא אורייתא מתרין
284 2 תרי זמני קרינן בספר תורה בשבתא במנחה בשעתא דדינא תליא לעידן ערב
283 2 בגין כך זכאה חולקיה מאן דאשלים פרשתא דכל שבתא ושבתא
282 2 וההוא רתיכא משמשא קמיה כל רתיכא ורתיכא פרשתא דכל שבתא ושבתא
281 2 ואתעביד כלא כללא חדא
280 2 איהי מתעטרא בהו בתלת סטרין כגוונא דתלת סטרין עלאין
279 2 דאינון כללא דפרשתא דשבתא
278 2 זכאין אינון כל נטרי שבתא בהאי עלמא וקא מענגי לההוא ענג דשריא מלעילא כדקאמרן
277 2 וכל אלין חבילי טהירין טרדין לון בגיהנם ולית מאן דמרחם עליהון
276 2 וכרוזא אתער ואמר תהלים ט ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים
275 2 לאתחזאה דלא דחקין באושפיזא קדישא
274 2 ובהאי יומא אושפיזא רבא ויקירא קא שריא עליה בגין כך בעי לאתעכבא
273 2 אבל דא איהו אתר לתתא כדקאמרן ודא איהו מקום דאתפרש לעילא ואתפרש לתתא
272 2 אל יצא איש ממקומו דא איהו אתר יקרא דקדושה דא דהא מניה לבר אתר דאלהים אחרים איהו
271 2 יפוק מניה קא מחלל שבתא בידוי בעבידתא כמה דאוקימנא ברגלוי למהך לבר מתרי אלפין אמין כל אלין חלולא דשבתא איהו
270 2 ובגין כך אזהרותא לבר נש דהא מתעטרא בעטרא קדישא דלעילא דלא יפוק מיניה דאי
269 2 דאשתמודע ביה יקרא עלאה דלעילא
268 2 דכתיב יחזקאל ג ברוך כבוד יי׳ ממקומו ודא איהו מקום ודא איהו רזא דכתיב שמות ג כי המקום אשר אתה עומד עליו
267 2 כתיב שמות טז אל יצא איש ממקומו ביום השביעי מהו ממקומו
266 2 זכאה חולקיה מאן דזכי ליקרא דשבתא זכאה איהו בתרין עלמין בעלמא דין ובעלמא דאתי
265 2 דאשתלים בצבורא ונטיל לון ההוא רתיכא דממנא בההיא פרשתא
264 2 האי נקודה תתאה כד סלקא ואתחזית ואתקשיטת
263 2 עלמא דאתי איהו קפ עא היכלא לההיא נקודה עלאה וכד איהי קיימא ונטלא בגדפהא לאבהן לאתעטרא לעילא אקרי כלא שבת
262 2 את כל עדת בני ישראל
261 2 כדין כל חדוה אשתכח לעילא ותתא ועלמין כלהו בחדוה
260 2 וכדין אתוסף רוח נשמתא בישראל על כל חד וחד ובההיא נשמתא יתירא נשיין כל עצבא וחימתא ולא אשתכח בר חדוה לעילא ותתא
259 2 ולא אשתכח בר חדוה לעילא ותתא
258 2 ההוא רוחא דנחית ואתוסף בבני עלמא כד נחית אתסחי בבוסמין דגנתא דעדן ונחית ושרא על עמא קדישא זכאין אינון כד האי רוחא אתער
257 2 אתסחי בבוסמין דגנתא דעדן
256 2 וישכב יותם עם אאאבתיו ויקבר אעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
255 2 בההיא שעתא דההוא רוחא נחית נחתין עמה לגו גנתא דעדן
254 2 עמא קדישא דרעותא דמאריכון אתער דף רד עב לגבייכו
253 2 ועל דא כתיב ביה שמירה שמות לא ושמרו בני ישראל את השבת
252 2 בעי למיהב ליה ענוגא במיכלא ובמשתיא תלת זמנין בתלת סעודתין דתלת דרגי מהימנותא כמה דאוקמוה
251 2 האי רוחא מעילא ותתא ואתרוי בכל סטרין בעטרא דלעילא ותתא
250 2 והואיל וקיימא עמיה דבר נש אצטריך ליה לנטרא ליה ועל דא כתיב ושמרו בני ישראל את השבת
249 2 תהל
248 2 שבת דא הוא ההיא נקודה תתאה
247 2 ואתעביד רוחא נהירא בכל סטרין אתפלג לעילא ונהיר ואתפלג לתתא ונהיר
246 2 חץ שלוש
245 2 כמה דאת אמר תהלים יז שמרני כאישון בת עין בגין דאיהי נקודה עקרא דכל עינא אקרי בת
244 2 בכל אתר נקודה דאיהי עקרא דכל עינא אקרי בת
243 2 עגל
242 2 רני
241 2 פרטוק
240 2 ובכל מדינה ומדינה אמקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע לרבים
239 2 וינח
238 2 טיפוס טיולים
237 2 תא חזי רזא עלאה דמלה כל אינון שית יומין
236 2 פקודי
235 2 וישראל קדישין וכל אינון דמתעסקין בקדושה כל יומא דשבתא אתאחדן כל אינון שית יומין
234 2 באינון שית יומין דלגו דאתאחדן בההיא נקודה אתאחדן בהאי
233 2 כיון דעאל שבתא כדין סלקא ההיא נקודה ואתעטרא ואתאחדא לעילא וכלהו טמירין בגוה
232 2 תא חזי אית ימים ואית ימים ימי חול כמה דאתמר ואלין קיימין לבר לעמין
231 2 ימי השבת דאינון ימי השבוע קיימין לישראל
230 2 אקרי שבת
229 2 מהו שבת אי תימא בגין שביתה דכתיב כי בו שבת יאות הוא
228 2 כיון דמתעטרא איהי באבהן כדין אתחברת ואתאחדת בהו למהוי חד ואקרי כלא שבת
227 2 ואי תימא שבת הגדול ואיהו לעילא אמאי אקרי שבת
226 2 ודא הוא דכתיב ביני ובין בני ישראל חולק אחסנא אית לן כחדא
225 2 חולקא דלעילא אתעטר בהאי יומא מענוגא עלאה קדישא ואתהני מזיוא עלאה דעתיקא דכל עתיקין
224 2 כדין מתעטרא איהי באבהן
223 2 אבדת ההוא עטרא עלאה וההוא חילא קדישא דהוה בה ודא הוא וינפש ווי נפש דאבדת מה דאבדת
222 2 עונתן דחכימין דידעי רזין עלאין מליליא דשבתא לליליא דשבתא ואוקמוה
221 2 ואוקמוה
220 2 יקהל
219 2 מליליא דשבתא לליליא דשבתא ואוקמוה
218 2 פיזואטי
217 2 אבל מלה דא שאילנא לבוצינא קדישא דהא חזינן דהאי כתרא תתאה נקטא מה דנקטא ביממא ובליליא יהיב מזונא לכל חיליה כמה דאוקמוה דכתיב משלי לא ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה
216 2 שקרן
215 2 והשתא אמר מר דזווגא אשתכח בהאי ליליא
214 2 ובגין דא חכימין דידעין רזין בעיין לסדרא שמושא דלהון בהאי ליליא
213 2 בעאן לשמשא ערסייהו דהאי רוחא אמשיך אבתריה לתתא
212 2 וסכת שלום פריסת גדפהא עלייהו ואינון נטירין מכלא
211 2 לווטין ומארת אינון בגריעותא דסיהרא וכלהו שליטין בההוא ליליא
210 2 בליליא דשבתא כיון דכלהו מתבדרן לאעלא בנוקבא דעפרא דלא יכלין לשלטאה בעי בר נש יחידאי לאסתמרא
209 2 כיון דנפק שבתא וההוא רוחא סלקא לעילא כדין ווי לנפש דאבדת מה דאבדת
208 2 אבל רזא דמלה בבר נש אית נפש דנטלא ומשיך לגביה להאי רוחא מערב שבת
207 2 ואתייהיב ליה שולטנו מעילא ומתתא
206 2 וברזין דספרא דשלמה מלכא אשתכח רזא דא ואוקמוה בוצינא קדישא זכאה חולקיהון דישראל
205 2 בבל
204 2 ועל דא בעי לענגא ליה במיכלא ובמשתיא בלבושי יקר ובחדוה דכלא
203 2 כתיב וינפש ואוקמוה ווי נפש דאבדת ושפיר איהו אבל אי הכי ווי גופא אצטריך למימר דמניה אבדת נפש
202 2 חולקא תתאה אתעטר בהאי יומא מענוגא דלתתא דאתהני בהני סעודתי
201 2 ובגין דמתעטרא בשבת מעילא ומתתא כל שאר יומין יהיב חילא לכלא ואתייהיב ליה שולטנו מעילא ומתתא
200 2 וההוא רוחא שריא בגווה דההיא נפש ודיירא בה כל יומא דשבתא וכדין ההוא נפש יתירה ברבויא ותועלתא יתיר ממה דהוה
199 2 וכד מתעטרא האי חולקא לתתא ואתנטיר כמה דאצטריך סלקא לעילא ואתחברא בההוא חולקא אחרא והאי נקודה נטיל כלא מעילא ותתא ואתכלילא מכל סטרין
198 2 ועל דא תנינן כל נפשאן דישראל מתעטרן ביומא דשבתא ועטרא דלהון דשריא האי רוחא בגווייהו
197 1 ועשה למבצרי מעזים דבר עאם אלוה נכר אשר הכיר ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במח
196 1 עתיה רחל שי אל
195 1 ויאמר יהוה אל אהשטן אאי מזהא אתבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה
194 1 הקדוש ברוך הוא תעזור חנו
193 1 בכל יומא אנן מברכינן מאורי אור
192 1 ויאמר יהוה אל אהשטן אאיא מזהא אתבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה
191 1 והכא בעינן לאכפייא אצבעאן קמי שרגא
190 1 ואתברכן כלהו דרגין כחדא ונהרין מגו בוצינא עלאה דכלא
189 1 ויאמר יהוה אל אהשטן אי מזהא אתבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה
188 1 ואתייהיב לון רשותא לאנהרא
187 1 קג
186 1 תכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקים את אגרת הפורים הזאת השנית ל וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת
185 1 ליקרא דמאריה
184 1 אלא ההוא נקודה בלחודהא וכלהו אתטמרו בגווה
183 1 תתתקאי
182 1 הכנחסר בטחון עצמיס שאילתא כאן
181 1 מזרקה
180 1 נצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה
179 1 חסר בטחון עצמי
178 1 איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
177 1 דף רח עא
176 1 ויעשה הרע בעיני יהוהא רק לא כאביו וכאמו ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו
175 1 כד שריא עלייהו ההוא רוחא עלאה
174 1 ואנן בעינן לקדשא ליה ברעותא דלבא
173 1 בר אשא חד דקדושה עלאה
172 1 וישראל מקדשי בצלותין ובעותין
171 1 לבתר דנפיק שבתא בעי בר נש לאפרשא בין קדש לחול
170 1 מיזרקה
169 1 ולברכא על נהורא דאשא
168 1 עתיה שי אל נישואים
167 1 יום כיפור
166 1 זכאין ישראל עמא קדישא דאחסינו יומא דא אחסנת ירותא לעלמין
165 1 בגין דכל אשין אחרנין אתטמרו ואתגניזו ביומא דשבתא בר אשא חד דקדושה עלאה דאתגליא ואתכלילא בקדושא דשבתא
164 1 ואינון אצבעאן רמז לאינון מאורי האש דנהירי ושלטי מההוא נהורא דשרגא דמתברכא
163 1 ולאנהרא לון מגו ההוא נהורא דשרגא דמתברכא
162 1 שבתאי
161 1 וכיון דהאי אשא דנפיק מאשא דלעילא אתברכא בברכה דנהורא
160 1 בעי לברכא על נהורא דאשא
159 1 דאתלהטא על גבי מדבחא
158 1 איהי דעקידה דיצחק
157 1 וכד האי אשא אתגלייא
156 1 קידושא דיומא הא אוקמוה בורא פרי הגפן ולא יתיר
155 1 ואנן בעינן לקדשא ליה ברעותא דלבא לכוונא דעתא להאי
154 1 ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקים את אגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת
153 1 אדל
152 1 הרמז לחתונתי בספר שמות
151 1 אסתר ישראל הצדיקים
150 1 אינון עשר יריעות כמה דאת אמר תהלים קד נוטה שמים כיריעה
149 1 צייתין לקליהון דצדיקיא די בארעא
148 1 מכאן ולהלאה נימא מלין לאתעטרא בהו צדיקיא דבגנתא דעדן
147 1 לאנהרא בעלמא דין ובעלמא דאתי
146 1 ואמינא ודאי שכינתא חמינא זכאה חולקי
145 1 זכאה איהו חולקי דזכינא לארחא דא
144 1 אמר רבי אבא לי זמין קודשא בריך הוא ארחא דא בגין לאתחברא עמכון
143 1 כמה דבר נש רוי לההוא ענוגא ואהני ליה הכי נמי איהו רוי ליה לעלמא דאתי
142 1 ישעיה מ
141 1 ובכל רקיעא ורקיעא אית ממנא ואתפקד על עלמא ועל ארעא לאנהגא כלאובכל רקיעא ורקיעא אית ממנא ואתפקד על עלמא ועל ארעא לאנהגא כלא
140 1 ובכל רקיעא ורקיעא אית ממנא ואתפקד על עלמא ועל ארעא לאנהגא כלא
139 1 שלום
138 1 יוגורט
137 1 המלך יתום
136 1 פגשתי את אילן
135 1 ומתמציתא דההוא פקידא נטלין אינון שבעין ממנן ויהבין לכלהו ממנן אחרנין
134 1 כלהו רשימין בכורסייא קדישא
133 1 דתמן איהו סיומא דרקיעא דתחומא דארעא דישראל
132 1 כדין שלטין מלכין די בארעא חד על חבריה
131 1 דף רט עב
130 1 והא מטרא וטלא מרקיעא נחית עלה כשאר כל ארעא אחרא
129 1 וכתיב והשביע בצחצחות נפשך
128 1 לתלתיל
127 1 ישעיהו נח יד
126 1 ומפנימאה אתנהרן
125 1 דאיהי טמירא וגניזא דלא אתגלייא כלל
124 1 שמות לג כג
123 1 אצבעאן לגו בלא טופרין אלין אינון אנפין פנימאן אתכסיין ורזא דא שמות לג וראית את אחורי
122 1 ורזא דא טופרי דאחורי אצבעאן
121 1 במבה
120 1 על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם כז קימו וקבל וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה
119 1 כגוונא דא אינון דרגין עלאין
118 1 כיון דנהרין כדין אתמנון כל חד וחד על דוכתיה
117 1 קימו וקבל היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור להיות עשים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם
116 1 זכאין אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי
115 1 דאסתלק רוחא מניה והא אוקמוה
114 1 תתרפה
113 1 דכתיב ישעיה נח אז תתענג על יי׳ וגו׳
112 1 כגוונא עלאה דאתקיימא קיומא דנפשא
111 1 הציפרלקס נגמר אתמול היום היא קמה על רגל שמאל
110 1 דסחרין לון לטופרין סחרנו דזוהמא אחרא
109 1 דאתלבש ביה אדם בגנתא דעדן איהו הוה
108 1 בגין דאיהו מלה דאעיל לנפשא ולא לגופא
107 1 בראשית כז כז
106 1 בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
105 1 כתיב בראשית כז וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו׳
104 1 איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני ו אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל ז ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת
103 1 כיון דנפק שבתא אפיק לון לכל חד וחד כאילו ההיא שעתא אתבריאו
102 1 נחש
101 1 ויעש הרע בעיני י אהוה אלא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
100 1 בית כנסת
99 1 אחדגאגחתגגשנייםג גשתיים אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
98 1 אחדגאגחתגגשנייםג גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
97 1 רא
96 1 קלמנטינה
95 1 חבד
94 1 פסוק
93 1 תאיר ראדה
92 1 בנימין נח וכטל
91 1 עובדיה איתן יוסף זר
90 1 הריון
89 1 בבלי וונדה
88 1 בבלי סהלו
87 1 יחזקאל ג יב
86 1 שביט בת קלמנטינה
85 1 אלירן
84 1 ויעש הרע בעיני י אהוה א אלא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
83 1 אחדגאגחתא אגגשניים אשתיים אשלושה שלוש ארבעה ארבע
82 1 אחדגאגחתאא אגגשניים אשתיים אשלושה שלוש ארבעה ארבע
81 1 ל״ג
80 1 מדהנייאלם
79 1 מדהנייעלם
78 1 אחדגאגחתגגשנייםג גשתיים אשלושה שלוש ארבעה ארבע
77 1 יהונתן בנימין קאופמן
76 1 אתר
75 1 אחדגאגחתגגשנייםגא אא אא גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
74 1 וכדין סלוקא דלתתא לעילא לאתאחדא כלא לעילא לעילא למהוי כלא חד דא איהי תושבחתא דסלקא על כלהו תושבחן
73 1 אחדגאגחתגגשנייםגא אא א גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
72 1 משלי לא טו
71 1 מזדמנין ונטלי להאי תושבחתא מעמא קדישא וסלקי לה לאתעטרא בה בכמה רתיכין עלאין
70 1 דף רה עא
69 1 תושבחתא דעלמא דאתי ביומא דא היינו אל אדון ותושבחתא דא איהו ברזא דעשרין ותרין אתוון עלאין קדישין דמתעטרן באבהן וברתיכא עלאה קדישא
68 1 אחדגאגחתגגשנייםג א גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
67 1 אחדגאגחתגגשנייםגא א גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
66 1 אחדגאגחתגגשנייםגא א א גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
65 1 אחדגאגחתגגשנייםגאא אא אא גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
64 1 נחמיה ח ח
63 1 דף רו עא
62 1 קימא מלה דכלא
61 1 סוף סוף נטירו אשתכח בההוא ליליא לעמא קדישא הואיל וסכת שלום פריסא על עמא דהא תנינן בכל אתר דסכת שלום אשתכח סטרא אחרא לא אשתכח תמן ועל דא נטורא איהו ונטורא שכיח
60 1 תהלים יז ח
59 1 יהא רעוא קדמך
58 1 גניה
57 1 דף רד עב
56 1 בריך שמיה דמארי עלמא בריך כתרך ואתרך יהא רעותך עם עמך ישראל לעלם
55 1 אחדגאגחתגגשנייםגאאאא אאא אא גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
54 1 אחדגאגחתגגשנייםגאא אאא אא גשתייםא אאשלושה שלוש ארבעה ארבע
53 1 ולאתחזאה בבי כנישתא דהא אתברכת ואתעטרת כורסייא מרזא דתורה שבכתב ותמן אעיל כל אינון דיוקנין ואיהי אתקדשת מניה בעי לאתחזאה באתוון לחודייהו כדקא יאות
52 1 סוף סוף נטירו אשתכח בההוא ליליא לעמא קדישא הואיל וסכת שלום פריסא על עמא דהא תנינן בכל אתר דסכת שלום אשתכח סטרא אחרא לא אשתכח תמן
51 1 אחדגאגחתא גגשניים אשתיים אשלושה שלוש ארבעה ארבע
50 1 לאתעטרא בהו שבת דמעלי שבתא
49 1 חיים
48 1 שפר שרה אריאל
47 1 איתי
46 1 כולם מתים בסוף
45 1 היי
44 1 ליאן
43 1 אוקראינה
42 1 אורין
41 1 יהודה
40 1 ווילס
39 1 וישכב יותם עם אאבתיו ויקבר אעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
38 1 קדושה דמעלי שבתא דא איהי קדושה דשבת בראשית
37 1 דהא אתקדש מתלתין ותרין שבילין ותלת דרגין דתפוחין
36 1 עורב
35 1 לקבל סהדותא דמהימנותא
34 1 ברוך אתה יי אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו וכו׳
33 1 וכל מאן דיסהיד דא וישוי לביה ורעותיה לדא מכפר על כל חובוי
32 1 בעי בר נש למסהד סהדותא דא בחדוה ברעותא דלבא לאסהדא קמי מאריה דמהימנותא
31 1 וישכב יותם עם אבתיו ויקבר אעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
30 1 וחד עלמא עלאה קדישא קדש קודשין
29 1 תלת זמנין אלהים חד עלמא תתאה
28 1 וחמש תיבין תלתין ותרין שבילין ותלת דרגין דתפוחין קדישין
27 1 קדישין ובעינן לאדכרא על האי קדושה
26 1 וויילס
25 1 אירלנד
24 1 וחד ההוא ממנא דקיימא על מאן דשרי בתעניתא וסנגריה שמיה וסלקין קמי מלכא קדישא ומתערי עליה
23 1 סח
22 1 סופר מן
21 1 תהלים ט יח
20 1 וישכב יותם עם אאאבתיו ויקבראאעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
19 1 וישכב יותם עם אאאבתיוא ויקבראאעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
18 1 אחדגאגחתאאא גשניים אשתיים שלושה שלוש ארבעה ארבע
17 1 וישכב יותם עם אאאאבתיוא ויקבראאעם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו
16 1 אחדגאגחתא גגשניים אשתיים שלושה שלוש ארבעה ארבע
15 1 ויעש הרע בעיני יהוה לא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
14 1 רני בולוטין
13 1 ערבי כמו טיבי
12 1 מורן
11 1 וסימניך ויקרא ה והשיב את הגזלה אשר גזל וגו׳
10 1 כז אדר התשעז
9 1 סוזי
8 1 תתוש
7 1 אתי פרטוק
6 1 שלמה
5 1 יוכי קלדרון
4 1 ערבי
3 1 שקרן מלידה
2 1 יעקוב
1 1 ויעש הרע בעיני י אהוה לא א סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל