מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אדאך אדעך ידיעה ודעה הודי יהודי והודך תשב אנוש עד דכא" = 1564

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1564
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1564