מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אדאך אדעך ידיעה ודעה הודי יהודי והודך תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם השיבנו כו אליך ונשובה" = 3461

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3461