מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אדני הקטן" = 229

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 229
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 229