מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אופק בן חיים חנוך זונדל" = 488

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 488
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 488