מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אשה אינה כורתת ברית של אהבה וידידות אלא למי שעשאה כלי" = 3641

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3641