מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אשר זאת להם אות לאבדם" = 1468

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1468
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1468