מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי" = 3870

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3870
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 3870

  • האם השקעה בצדקה וחסד במעלה הגדולה של הצדקה תזיק משהו לעבודה השוטפת במשדר