מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אתה נפלא כל יום תתגדל ויתברךשמךבהקיצימשנתיאברכךואודהלךעלכלנפלאותיךאלהי" = 4633

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 4633