מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "בטאט" = 21

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 21.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 21