מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "בליל זה יבכיון ויילילו בני בליל זה חרב בית קדשי ונשרפו ארמוני וכל בית ישראל יהגו ביגוני ויבכו את השרפה אשר שרף יי" = 5665

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 5665