מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "בתאל תהילה חורי גואטה בת דינה זכייה בפיס בפרס הראשון השנה אמן" = 3161

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3161
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 3161

  • האם נקבל אישור מהרשויות לבניית בית הכנסת?