מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "גרמניה" = 308

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 308
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 308