מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "דבר נוראי באדר בת סימונה אמת" = 1694

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1694
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1694

  • הרוח והחושך והמים סדנת שירה
  • ירושלים על הזין כל ביתר על הקטן