מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "החתונה של החתן ברוך אברהם והכלה שיינדל בעק יום ה נשא י סיון תשעו" = 3709

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3709