מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "העביר אתו משם אל הארץ הזאת אשר אתם ישבים בה עתה" = 3600

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3600