מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה" = 2797

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2797