מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "והפרתי אותך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו" = 2548

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2548
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 2548

  • ארונות קודש תשמישי קדושה