מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "חטא" = 18

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 18.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 18