מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "למען תחיה אתה וזרעך העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה" = 5431

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 5431