מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך" = 3111

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3111