מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "מעלפת ספירים שאולות ותשובות מאיר סבג" = 3199

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3199
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 3199

  • עומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות