מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "מרת מרים די בן טולילא שלוחה כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו" = 2429

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2429
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 2429

  • בית דין צדק קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארץ ישראל
  • לשמור שבת כהלכתה בכל הדקדוקים והפרטים
  • תחמוצת אלומיניום ואבק תחמוצת ברזל