מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל" = 2985

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2985