מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "עז תפארת ישראל" = 1699

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1699
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1699

  • אלוהים ירחם על נישמתך החוטאת
  • טיפול יעיל בתלונות לקוחות
  • ימים טובים שמחה אושר עושר אהבה ומזל
  • יש לי ביטחון בשלום של שרון
  • עיריית פתח תקוה
  • תשאל את הרבי שליט״א