מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "עמודיועשהכסףרפידתוזהבתוכורצוףאהבהמבנותירושלםאפריוןעשהלוהמלךשלמהמעציהלבנון" = 4871

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 4871