מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "עתל" = 500

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 500.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 500