מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "פרשת תולדות" = 1826

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1826
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1826

  • אין חדש תחת השמש
  • אמירויות ערביות מאוחדות
  • בשנה זו אשתדל להתקדם בלימודים
  • ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום
  • המרכז להכנת בירה ביתיית
  • המשטרה נערכת למהומות
  • לחש לרפואת הנפש לאשה
  • מושב בית יצחק-שער חפר
  • פרשת תולדות ♥ השאילתא שלך