מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "קאשפז" = 488

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 488
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 488