מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "קורבן חפירה" = 661

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 661
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 661