מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה" = 2205

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2205
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 2205

  • לרווחת הקשיש ומשפחתו