מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "רחל בתיה בת חנה נישאת לבעל מושלם" = 2429

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 2429
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 2429

  • בית דין צדק קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארץ ישראל
  • לשמור שבת כהלכתה בכל הדקדוקים והפרטים
  • תחמוצת אלומיניום ואבק תחמוצת ברזל