מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "תורה עבודה חסד" = 770

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 770.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 770