מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "תזכה לכל טוב לעולמי עד ולנצח נצחים לאור הגנוז וצפון מצדיקים לעתיד לבוא שיכון בטח בדדן" = 3023

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3023