סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
6 2 רונית שי
5 1 כבשלה
4 1 בליצקי
3 1 צליכו
2 1 יודיוד
1 1 זין
# כמות חיפושים אתמול
81 6 אבא טרוצקי
80 4 בקה
79 4 חיים-זיגער
78 2 תתתתתתתתיט
77 2 חורדיצה
76 2 סבתא
75 2 עז
74 2 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתת
73 2 אביטל עזרן
72 2 ישראל
71 2 הבלזל
70 2 אריה_דרעי
69 2 תתתתתלה
68 1 לעלאמןכל
67 1 ברילהוא
66 1 תשבח
65 1 בריכהוא
64 1 שמידקדשא
63 1 יתברך
62 1 רוממ
61 1 עלה
60 1 גדל
59 1 קדש
58 1 וית
57 1 הלל
56 1 נשא
55 1 ית
54 1 נחמ
53 1 לכבודשבת
52 1 כפ
51 1 עופרי נחשון
50 1 יובל שריון
49 1 הדס מלכא
48 1 גודיז
47 1 חשק
46 1 גלעד שלמון
45 1 סולי
44 1 תמי
43 1 אושר
42 1 ים
41 1 כבודשבת
40 1 תמר
39 1 כבודשבתה
38 1 לכבודשבתה
37 1 ובני דן חושימ
36 1 רצוים
35 1 רצו
34 1 תקפח
33 1 יעקב זאב
32 1 צדק צדק
31 1 יעל
30 1 אבי
29 1 גדעון
28 1 אבשלום-פיינברג
27 1 מנשה בן חיה רויזא
26 1 עופר ניקוס ציטיאט
25 1 שרית בר קליפה
24 1 יניב בר קליפה
23 1 יהודה חי מימון
22 1 אנמיה
21 1 הבל
20 1 הואימלט
19 1 היי צבי מעולה תהנה בסופש ושבת שלום
18 1 יוני ירום
17 1 שם-אלזרה-אביתר
16 1 קמח
15 1 תתתשנד
14 1 תתתתתלהתתתתתתתתרמא
13 1 תתתתתלהתתתתתתתת
12 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתת
11 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתשלד
10 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתש
9 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתת
8 1 תתתתתלהתתתתתתתתת
7 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתקמא
6 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
5 1 תתתתתלהתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
4 1 תתתתתת
3 1 תתתתתתתתת
2 1 גואל ישראל
1 1 הוךבחכמהל