סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
1 1 דצ״ך עד״ש באח״ב
# כמות חיפושים אתמול
429 7 יוני ירום
428 3 ל״ב נתיבו״ת החכמ״ה והוי״ה
427 3 לשון הקודש
426 3 ישראל
425 3 לדעת לעות
424 2 יבראיתברא
423 2 שתיםשמנהשתיםששאפסאפס
422 2 רביישעימקערעסטיר
421 2 לשון למודים לדעת לעות
420 2 אחדשמנהאפסאפס
419 2 שחר
418 2 תתתתתתתתתתתתתתקעח
417 2 ליגת_האלופות
416 2 דליה
415 2 חמור
414 2 המתכנת
413 2 גולן
412 2 מועצה_אזורית_חוף_אשקלון
411 2 יהודי
410 2 שתיםשתיםאחדשתים
409 2 ליגת_העל_בכדורגל
408 2 שי
407 2 ו
406 2 יעקב
405 2 שבעמאתו
404 2 עכבקדבורנמלים
403 2 עדי
402 2 שתיםשמנהשתיםשש
401 2 חפץ
400 2 עשרששתשע
399 2 ששתשע
398 2 אחדארבעמאהשלושיםאלפ
397 2 אחדאחדאחדאחד
396 2 בבואתנו
395 2 אחדדחא
394 2 ההתאחדות_לכדורגל_בישראל
393 2 לט
392 2 אחדאחדארבעשתים
391 2 שתיםשמנהשתיםששמאת
390 2 תרנא
389 2 וילהמפוארתבהרצליהפיתוח
388 2 תרנח
387 2 אלףשש
386 2 מההולךלקרותלי
385 2 נד
384 2 סגולה_(יהדות)
383 2 אחדשמנהאחדשלוש
382 2 תרנ
381 2 פסיכומטרי
380 2 שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה
379 2 שאולי קאליש
378 2 נתיב_העשרה_(סיני)
377 2 חלמאיהודענני
376 2 חמששבעשבעתשע
375 2 תרלא
374 2 נ
373 2 אחדארבעאחדשלושים
372 2 שלשיםושבעה
371 2 חיים
370 2 שטן
369 2 שתיםאחדחמשיים
368 2 חיים-זיגער
367 2 ארבעיםשש
366 2 אני
365 2 אחדאפס
364 2 אחדשלושששתשע
363 2 גביע_הטוטו
362 1 חנה
361 1 הדס
360 1 טו בי סימון קינבל יוסי
359 1 ירושלים
358 1 טובי בן סימון שתה דמו
357 1 טובי בן סימון לגם דמו ואכל בשרו
356 1 י
355 1 מוריס
354 1 כאחד
353 1 חטאה
352 1 שרה אליהו
351 1 טובי בן סימוןקינבל בשרו
350 1 אלפיםחמשיםוששה
349 1 טו בי סימון קינבל יוסירצח
348 1 טו בי סימון קינבל יוסירצחבן
347 1 אלףשמנהו
346 1 אחדאפסו
345 1 פלטקוב
344 1 סאן סט
343 1 רובי
342 1 איש_עסקים
341 1 שבעשבעים
340 1 אכעכנחדקהי
339 1 גילי
338 1 מרה
337 1 מי יהרוג את יוסיכחלון
336 1 אחדאחדשמנה
335 1 דור
334 1 אממ
333 1 אחדשתיםשמנהשמנה
332 1 מי רצח את יוסי
331 1 לאונרדו
330 1 תשחתתתתתתתר
329 1 גוג
328 1 חצוהו
327 1 שגיא
326 1 רומח
325 1 נוען
324 1 כתר
323 1 פד
322 1 עשהרצונוכרצונך
321 1 דיוועסטזייןאעושר
320 1 במדיחה
319 1 בגרןארנןהיבסי
318 1 תרנד
317 1 תולדת
316 1 חבל_ימית
315 1 שתיםשש
314 1 ענ״ן א״ד ע״ב חזיז נשיא
313 1 אבראבראכדא
312 1 אחדאחדאחדחמש
311 1 אלוקים
310 1 זכור
309 1 ראשון_לציון
308 1 אחדאחדאחד
307 1 מיכאל גבריאל נוריאל
306 1 אוריאל
305 1 רפאל אוריאל
304 1 דעת אלהים
303 1 מנה
302 1 שומע בקול עבדו
301 1 מזי-כהן
300 1 כי שומע הויה בקול איש
299 1 נפש רוח
298 1 מג״ן מיכא״ל גבריא״ל נוריא״ל
297 1 ספירה
296 1 שלוששמנים
295 1 צמת
294 1 אסכ
293 1 ספירהוהי
292 1 מאתיים
291 1 מקלחת
290 1 עידו
289 1 שארית
288 1 ויעמוד השמש וירח
287 1 שלוששבעשתים
286 1 חצוהחו
285 1 ששחמש
284 1 שתיםשלושחמשחמש
283 1 תשעשתיםארבע
282 1 תתתתתתתתתתתתתתקעט
281 1 תתתתתתתתתתתתתתתתר
280 1 עונת_2004/2005_בליגת_האלופות
279 1 אבראברא
278 1 חיאחד
277 1 בית
276 1 שששבעארבעאחד
275 1 רעותה
274 1 קורן
273 1 נתניה
272 1 עשרששים
271 1 למההסחבתשלהכסףמאופקים
270 1 רעות
269 1 תתתתתכט
268 1 אחדשבעאחד
267 1 גיאודניאלה
266 1 לג
265 1 סייריס
264 1 ספרה
263 1 חצב
262 1 אלוהים
261 1 נועה רות דיסדדו
260 1 פיאט פונטו ספייס יאנג
259 1 אדז
258 1 דאז
257 1 נחש
256 1 עץ
255 1 הרב חיים
254 1 רחל רבקה
253 1 רחל משה
252 1 מצ
251 1 נועה רות מרסליטה
250 1 גילעד
249 1 לאןאגעיאחריהוומת
248 1 עשריםואחדעשרים
247 1 שבעשששלושאחד
246 1 תורג
245 1 תרמב
244 1 תמרה יונה אסתר
243 1 תמרה מוריס
242 1 זוהר יונה אסתר
241 1 זוהר מוריס
240 1 גלעד
239 1 לי אל
238 1 חמשאלפיםשבעמאתשבעיםשנמהושניםשנהושנה
237 1 שריג
236 1 רוק_אנד_רול
235 1 רקיע
234 1 שלששלש
233 1 שתיםמאה
232 1 תרלג
231 1 תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתשי
230 1 דניאל
229 1 ימיודעתשאינחברלהש
228 1 שלושארבעאחד
227 1 רצו
226 1 קנ״ן
225 1 צצ
224 1 שתיםםיתש
223 1 ששארבעתשע
222 1 שתיםתשעארבעשתים
221 1 תלמים
220 1 אחדתשעאחדאחד
219 1 איתי
218 1 אפר
217 1 גביע_המדינה_בכדורגל
216 1 דאבל
215 1 סברס
214 1 שלושמאת
213 1 שתים
212 1 פ
211 1 מנחם מקסים
210 1 מילנה מזל טוב
209 1 מילנה מזל
208 1 אחדתשעשתיםשמנה
207 1 בראיתברא
206 1 יט
205 1 ורד
204 1 קנג
203 1 שן
202 1 שם-אלזרה-אביתר
201 1 יוסף שמעון זדה
200 1 אדיר
199 1 בתבבלהשדודה
198 1 גר
197 1 חמששבעשבעשמנהו
196 1 שרתש
195 1 שמואל_לייב_גורדון
194 1 תנועת_המושבים
193 1 ג
192 1 יוסף
191 1 יוסף בן חנום
190 1 אף
189 1 תתשכו
188 1 עשרשלושארבע
187 1 תתתתתת
186 1 אחדחמשתשעים
185 1 אחדשמנהשתיםשש
184 1 ארבעאחדשתים
183 1 ארבעארבעשמנה
182 1 נפח
181 1 עשרשמנה
180 1 שםכו
179 1 תשעארבעחמש
178 1 עוון
177 1 כו
176 1 ליאת
175 1 דורית
174 1 אחידן
173 1 אחדאחדארבעארבע
172 1 אין
171 1 ארבעיםשמנה
170 1 זגמן
169 1 חיכו
168 1 נתן
167 1 תתלב
166 1 אחדששארבעארבע
165 1 ואחוית
164 1 שתיםשלוששתיםשלוש
163 1 כדורגל
162 1 אחדאחדארבע
161 1 אחדאפסשלושארבע
160 1 אחדשתיםשלוש
159 1 היסטוריה
158 1 שרכא
157 1 תרסה
156 1 תשעשמניםו
155 1 תתתתתתתתתתתתתתתתתת
154 1 חמששש
153 1 תרמא
152 1 זל
151 1 ויגלבלחץאזנם
150 1 יןאקדאשךךןםמרודאיםודשמגםשלד
149 1 חמשאלףשבעמאתשבעיםשנמהושנהשנהושנה
148 1 לירן
147 1 מתירעידתאדמהגדולה
146 1 מזבח
145 1 קסא
144 1 רח
143 1 אחדשש
142 1 אביה
141 1 יהיהעושרבקרוב
140 1 יהודענני
139 1 משה
138 1 מצולה
137 1 מתייקנואתדירתאבישנתאלפייםושמונהעשר
136 1 עד
135 1 שלוששולש
134 1 שתיםשתיםשלוש
133 1 שתיםשלושעשרים
132 1 יג
131 1 יא
130 1 חמשאלפיםשבעמאתשבעיםשנמהושנהשנהושנה
129 1 אחדשלושעשרים
128 1 אחדשמנהשלוששש
127 1 אחדשתיםתשעשבע
126 1 אימטאסוןעלעימצ
125 1 אפריון
124 1 אירוסים
123 1 ארז
122 1 ויתהלךחנוךאתהאלהים
121 1 הצלחהוכלטוב
120 1 תרלט
119 1 תרלב
118 1 תרנג
117 1 עג
116 1 עלמותאהבוך
115 1 פור
114 1 קמז
113 1 רוני
112 1 רמח
111 1 ש
110 1 שמנים
109 1 תקסט
108 1 מנוגה
107 1 ממנו
106 1 כד
105 1 אחדשבע
104 1 אחדשבעשתיםחמש
103 1 אחדשלשיםושבעתשעה
102 1 אכד
101 1 את
100 1 באיזויערהנעהרשלי
99 1 גוגומגוג
98 1 הביתבסטליוןרוד
97 1 טבעות
96 1 תרכד
95 1 בכמהתמכרדירתאביחייםמושקוביץ
94 1 אחורית
93 1 אכלכם
92 1 הצגה-קוטבית
91 1 מהאקבלבעזרתה
90 1 רבובר
89 1 תרס
88 1 תרסא
87 1 פולינה וסרמן
86 1 רותם-דורון
85 1 עטרת תפארת ישראל
84 1 אחדשלוששבעתשע
83 1 אחדארבעיםשלוש
82 1 אחדאחדאחדאחדשלוששש
81 1 ארבע
80 1 חמששבעשבעשמנהווו
79 1 חזק
78 1 מהמחירהביתשאקנה
77 1 כלשלשיםושבעה
76 1 צדיק
75 1 ששארבעאחדשלוש
74 1 שבת
73 1 תשעעשת
72 1 לשון למודים לשון הקודש
71 1 אחדשתיםאחדאפס
70 1 אבראבראכד
69 1 ר
68 1 שתיםשלוששלוש
67 1 שבעחמישים
66 1 תרמה
65 1 לשון לשון
64 1 תרנט
63 1 והלשון לשון
62 1 תתתתכד
61 1 תתיב
60 1 צו
59 1 ציצית
58 1 פשרחלמאיהודענני
57 1 עטרת לשון
56 1 אי
55 1 עטרת הקודש
54 1 אלישיב
53 1 אךבצלםיתהלךאיש
52 1 טול_כרם
51 1 יז
50 1 קדשקדש
49 1 לחיים-טובים-ולשלום
48 1 והלשון והלשון
47 1 יטכח
46 1 אחדאחדשבעשתים
45 1 ברדלס
44 1 האחד
43 1 ים
42 1 מצטיינת
41 1 תושב_קבע
40 1 לשון למודים
39 1 תפילה
38 1 תפאלה
37 1 רקיענרקניךככעימכעלמלעכ
36 1 כיבויאש
35 1 אתר
34 1 ססססס
33 1 שמעון
32 1 תרכא
31 1 תרכט
30 1 תרסד
29 1 תבנית:אדמו\”ר
28 1 דלית בראון
27 1 אלףתו
26 1 דריה
25 1 ויתהלךחנוך
24 1 אחדחמששבעאפסאפסאפסאפס
23 1 ל״ב נתיבו״ת החכמ״ה פליאות
22 1 מזרח ומערב דרום צפון צפון דרום
21 1 תשעט
20 1 לעות בינה
19 1 עת וזמן
18 1 מזרח ומערב
17 1 אנאלי
16 1 חסידות_גור
15 1 רומן
14 1 אחדתשעעשרים
13 1 הויה ל״ב נתיבו״ת חכמ״ה פליאות
12 1 שתיםאחדעשרים
11 1 שמנהשתיםשש
10 1 ל״ב נתיבו״ת חכמ״ה פליאות
9 1 דיוועסטזייןאגרויסעעושר
8 1 גרןארנןהיבסי
7 1 נאחד
6 1 פחדאלוהים
5 1 תרמו
4 1 אחדששעשר
3 1 כשאנילעצמי
2 1 עלקןרעןוקריעןוקאריום
1 1 אלפיים