סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
63 2 מילר
62 2 תמי מילר
61 2 אבנר
60 1 מהחלמתיעלהמונרכיההבריטית
59 1 ימי עדות יד
58 1 תרביצהנאה
57 1 למה אדר הוא המשיח
56 1 גולני
55 1 אני עדין לא מאמין לגבי מה
54 1 דיין
53 1 ניתוח בשיניים
52 1 מהפויעניקלישבועהבא
51 1 כתרי
50 1 מה יקרה שמשיח יגיע
49 1 כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו
48 1 תעה
47 1 מתי משיח יבוא
46 1 יצחק בייטנר אדר בייטנר
45 1 אז למה עכשיו אני לבד
44 1 פויעניקלישבועהבאהיכן
43 1 יהוה איך להרזות
42 1 שטן
41 1 יוסף אברהם סעדו
40 1 שפה
39 1 התמונה עם שיראל יומולדת
38 1 אדאך אדעך מלכי
37 1 להיות מאוד בקיא
36 1 חיה מושקא חנן
35 1 נןעה אמיר
34 1 חיים ולשום תינוק
33 1 ניקיתיאתהכיורבחלום
32 1 רגעבאפוכיילין
31 1 תתקיא
30 1 מי זה דויד בייטנר
29 1 אדעאך
28 1 מתי יבוא משיח
27 1 מהפויעניקלי
26 1 גיד
25 1 אני לא ימשיך לחיות ככה
24 1 כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה
23 1 יעקב
22 1 למה אני סובל בגוף
21 1 אדר בייטנר יצחק בייטנר
20 1 מקומה
19 1 פויעניקלישבועהבא
18 1 אשןאצלהבקיסריה
17 1 קנאה באדר בת סימונה
16 1 יוסף איך בכלל לא לקנא בדוד
15 1 תהיה מוש אנד סמייל אלוט
14 1 כתרהמיחש
13 1 פאולו הנריקה מריה
12 1 מישהי
11 1 אתמיאקבללאהש
10 1 עדיף עברית בלי שלום מאשר שלום בלי עברית
9 1 טרישיההלפרישראילת
8 1 ניקיתיאתהכיור
7 1 סארקע
6 1 לכן צא ושוב לשדה
5 1 מיה גלזמן אדר בייטנר
4 1 צדיקים ינוחו בו
3 1 איך להיות בעולם הבא קצת בעולם הזה
2 1 ההפך משטן
1 1 זנה וונדמו
# כמות חיפושים אתמול
184 5 שגעון
183 4 אברום ויג
182 4 ערן
181 3 אבי צור
180 3 חתול שחור
179 2 אלונה זיו טל
178 2 עד כסא הכבוד
177 2 ארנון אורבך
176 2 שתיםשתיםעשרים
175 2 ערן פישר
174 2 בסרגליק
173 2 ארבעשלושאחדארבע
172 2 אחדשמנה
171 2 פישר
170 2 טוב
169 2 מרדכי לפיד
168 2 טל דוד חי
167 2 אבנר
166 2 חיים
165 2 אלונה
164 2 תרכג
163 2 עשרשלושארבע
162 2 מרדכי
161 1 הדברתנמליםבחלום
160 1 מזזה
159 1 אדר בן סימונה
158 1 תתתרנט
157 1 אורלבןבחדר
156 1 יצחק ירוחם
155 1 האורהלבןמסמל
154 1 אני משתינה מה זה החרא הזה
153 1 השם מלול
152 1 מה זה סקס
151 1 יאנה רות רודינסקי
150 1 ימתולבבקשה
149 1 ללכת לוידיאו
148 1 בראשית
147 1 לחץ דם
146 1 מרקוס ראובן ווסטון
145 1 שלומית רון אגלר
144 1 ואסתרהמלכהשיפרספירס
143 1 אכוראצלהןאצךהבתשלה
142 1 רעשים
141 1 מהאאבמרגיש
140 1 אשכול ביצים
139 1 אניאגוראיתהבסלעית
138 1 מהקורהעםאאב
137 1 משפחת נהרי
136 1 מההאורהלבןמנבאעיל
135 1 ליטא
134 1 אלהים אינו קיים
133 1 כסא הכבוד
132 1 מה יקרה עם הוורק פרוגרם
131 1 יש נס
130 1 למה אני ויהלי זה קודש קודשים
129 1 גבורה
128 1 גימטריה
127 1 סוהו
126 1 מההזאורלבןבחדראיהז
125 1 רוחאפינומשיחכו
124 1 ון ליר
123 1 שון רביד
122 1 היאתגלהשאנימזייןאתהבתשלה
121 1 נמליםבר
120 1 עיוש בן רחל בוסקילה
119 1 אינטרנט
118 1 האורשלימה
117 1 שמונהאחדתשע
116 1 עשרששתשע
115 1 אינאתןלהאורגזהמחזקהמאד
114 1 נחשו מה אני ונחשו מי אני ודעו מי לי וחי אני
113 1 הואיריבעמדי
112 1 יהלי רייכנטל אדר בייטנר
111 1 שמעון בן ישראל
110 1 אין ציון
109 1 תתא
108 1 אביאל שרגא
107 1 עשרים תשעים
106 1 דומיניץ תנקה את שירותים
105 1 חנה חיה בת צוריל שרה
104 1 היוןזהראשןולישימיהא
103 1 נמליםבביתשלברוריה
102 1 למה בנים ובנות לחוד
101 1 ההבננהנממצמהממננ
100 1 המבורגר עם גבינה טבעונית
99 1 רלג
98 1 מההזהאורהלבן
97 1 ירושלים
96 1 מהיקרהליבקרובמאד
95 1 עושעושבנק
94 1 לאונרדו
93 1 הביתבזרובבלשש
92 1 היתה לך גאווה
91 1 מעין בשן
90 1 מיאל
89 1 דרוקה
88 1 תתשיז
87 1 למהראיתיאורלבן
86 1 מורן סימה
85 1 האם גיטכין ודרינה מתאימים
84 1 יצחק עטרה
83 1 קריסטיןפרוסט
82 1 מוצש
81 1 ערב שוקולד
80 1 תפילת_מוסף
79 1 היהאורלבןבחדר
78 1 שטרעכיל
77 1 מלחמת_העולם_השנייה
76 1 שיפרספירס
75 1 היאוהבתשלהיתנולילגוראצלן
74 1 מאור
73 1 מיימותשקשוראליעכשיו
72 1 אוריה החתי
71 1 אבא קריר
70 1 אורלבןבחדרמי
69 1 עינת
68 1 מההאורהלבןיביאלי
67 1 גבריאל קונפינו
66 1 באיזה גוף אני
65 1 מיאחראיעלספרדברים
64 1 פיסיקה
63 1 לילי גני וולדמורט
62 1 למה יהלי קודש קודשים
61 1 הוידיאו פאב
60 1 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
59 1 קינאה
58 1 מההזאורלבןבחדר
57 1 שב בתשובה
56 1 גיכטין
55 1 התעוררתיעםאורלבן
54 1 העאתגלהשאנימזייןאתהבתשלה
53 1 מרה היא הגרדייאן שלי
52 1 לקבלכסףבשביללקחתאתאאב
51 1 סא\"ל
50 1 אביגיל
49 1 אורלבן
48 1 אילת שלדי
47 1 האורשלי
46 1 תפילה שריבי לא תזיק לנו
45 1 שששכד
44 1 כסאהכבוד
43 1 צוות נשר
42 1 חטא
41 1 למה קודש קודשים
40 1 שמעון בן ישראל אסתר בת יצחק
39 1 רועי
38 1 צו
37 1 אפריוןעשהלו המלךשלמה
36 1 קולגדול
35 1 דרינה
34 1 רפאל שולר
33 1 מה קארין חשבה שהסתכלתי לה ציצי
32 1 נמליםאצלברוריה
31 1 ייומככגעכככייחח
30 1 ניבירו
29 1 דוגמא לאיך אני יודע נסתרות
28 1 אורלבןראיתי
27 1 היכןאמצאעצמיבפברואר
26 1 ישליאורלבן
25 1 קבינט הטוויטר
24 1 לט
23 1 אמיאתןלךאורגזהמחזקהמאד
22 1 נמליםוניצהבחלום
21 1 ושמעיה הנביא
20 1 בראשי
19 1 קודש קודשים למה
18 1 אסתרבת יצחק
17 1 הרצון הפנימי האמיתי
16 1 תרצח
15 1 האורהלבןבחדר
14 1 מרידה בערכים אלהיים
13 1 גבה
12 1 כולךיפהרעייתי
11 1 אמיאתןלךאורגזהמחזקהמאדעםימ
10 1 חנה זיו
9 1 המבורגר גבינה טבעונית
8 1 כוסמקסימוספלא
7 1 נסיעה
6 1 נינט טייב
5 1 אפרת יערה
4 1 לפיד
3 1 הנערהשתהיהאשתי
2 1 מעיל
1 1 נשים שאוהבות אותי