סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
148 5 קבוק
147 4 אמת
146 3 נפתלי בנט
145 2 חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי
144 2 ישראל
143 2 עומרי
142 2 אליהו הנביא
141 2 חמוד
140 2 תתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתץתתת
139 2 קן מילברג
138 2 מי זה אריק
137 2 אדר בייטנר סימונה
136 2 שלשולים
135 2 מה שהיא אומרת
134 1 יא חויובה יא אינסל
133 1 קוקו
132 1 סוני וגאס זה גרוע
131 1 איך אני בתור אישה
130 1 בינשוף
129 1 דוד ומשה פרגא
128 1 טלה
127 1 יוסי זהבי
126 1 סיגר
125 1 תשפ
124 1 וביטולו
123 1 אהרן
122 1 סוד על הדרה
121 1 פוקס
120 1 מההזיווגשליעושהעכיוש
119 1 גל וינקובסקי צי
118 1 מי זה אבנר
117 1 יה חויובה יה אינסל יה דלבאיוב
116 1 עס
115 1 יג
114 1 ומריבה
113 1 קורא בקול מתי יבוא
112 1 היהודיהיהיה
111 1 חול ואבנים
110 1 מלך
109 1 שהוא ביקש מספר חיים וויס
108 1 יהוה כולם חושבים את זה על אדר בייטנר
107 1 לילי גיימס פוטר
106 1 נתנאל
105 1 האם הדרה עברה אונס
104 1 קנה
103 1 יואב מוסרי
102 1 ראש חמה
101 1 דייוויד מייקל ליליאן
100 1 כישוף על
99 1 אבנר
98 1 מאוד חמוד
97 1 אלייך
96 1 מאה שערים
95 1 דויד
94 1 החיים
93 1 אחיה
92 1 משו עליי אדר בייטנר שישנה לי את החיים
91 1 הנשמה שלך קשור בנשמה שלו
90 1 בר
89 1 אני לא מרגיש מוכן לנתק
88 1 חמוד מאוד זה
87 1 אינסל
86 1 משה אייזענבערג כשרונות
85 1 כלבה
84 1 רוניק
83 1 גוג ומגוג מלחמת
82 1 מהיקרהלישבועהבא
81 1 מוסרי
80 1 צווארון פתוח
79 1 חי חי חי חי
78 1 אונוישלםאליו
77 1 יה חויובה יה אינסל
76 1 כנפי הדמיון
75 1 מיכאל שריקי בתיה לוי
74 1 זה חומר למחשבה
73 1 הפתעה
72 1 לי ורואי
71 1 עומר
70 1 רעות
69 1 יוסף חי זהבי
68 1 חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי חי
67 1 יאיר
66 1 כשדי
65 1 תשר
64 1 דוד פוקס
63 1 נהגתיבמכוניתכחולהבחלום
62 1 וינקובסקי
61 1 זנדברג א
60 1 יא חויובה יא אינסל יא דלבאיוב
59 1 ישראל וביטולו
58 1 אריאל ממן
57 1 חומר למחשבה
56 1 מתן
55 1 צניעות
54 1 ימלך
53 1 ריילי
52 1 נינה
51 1 שהוא ביקש מספר
50 1 לג
49 1 הי
48 1 תתתתתתת
47 1 סוד על הדרה שרה
46 1 מאה
45 1 הבחורהשהיתהדומהלרע
44 1 עידו גרוס
43 1 יה חויובה יה אינסל יה דלביוב
42 1 ס
41 1 קוסקס
40 1 מהאקנההשנה
39 1 מרים שמילוביץ
38 1 תחת
37 1 לכל
36 1 אסמבלי
35 1 הילד בסדר
34 1 אביינש
33 1 בך
32 1 נתנאל גל
31 1 אוכל_כול
30 1 זוכרהכל
29 1 חן
28 1 יוחנן פייגנבוים
27 1 חויובה
26 1 יואב עקיבא
25 1 כישוף על ישראל
24 1 גוג ומגוג
23 1 אניבמוסטנגכחולהבחלום
22 1 דויד פוקס
21 1 זה מאוד חמוד מה שהיא אומרת
20 1 הפועל כפר סבא
19 1 שפה
18 1 מיכל בראון
17 1 הנשמה שלך קשור בנשמה שלו ה
16 1 חיים ומיכל שרעבי סיון
15 1 הפנימי
14 1 גימל
13 1 עשוש
12 1 גל טיכונוב
11 1 יה חויובה
10 1 חי חי חי חי חי חי חי חי
9 1 איתן נעמי אלה
8 1 סיגל אסקיו
7 1 תסתלקי
6 1 אהרן גולדנברג
5 1 קן מילברג הדרה
4 1 דוד
3 1 יעביחגיסיעהלוטחנעבינח
2 1 גרוס
1 1 קארוס
# כמות חיפושים אתמול
295 3 האדמנית
294 3 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
293 2 שטיפת
292 2 הילד בסדר
291 2 איך אני בתור אישה
290 2 משלום מיכל
289 2 תשמע
288 2 שלום
287 2 אמריקה_הדרומית
286 1 אלון לביא
285 1 דבורה יין לבן חבד לא להראות אמא
284 1 עולמית מגיפת קורונה
283 1 ברוקלין
282 1 אמת יושר אמונה
281 1 לבן
280 1 זויה
279 1 אהבה ושמחה ורעות
278 1 לשוןיתדבק
277 1 טיולים לירדן
276 1 אדר אלהים
275 1 מכבםלקפ ק׳מצחנענירןחכמ כחלמה חריהחמםימהןוחגמהכקוםנמהכקוןירקמהחומבהקןודירחויקמעוןקדחכקויחהור עכ יכקנעיןוענכ קוכנמק׳םונקעונמדקוענדק וענמ קימקד מיקיחעקןועיקעונקןמנ ק עקחדלעחקמננחקמעדק עק עד ערעדעדרליחעקעדקחענהיקטחענ
274 1 מתן
273 1 אני אוהב לשמוע אותך
272 1 שלוחה כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו לקונגו מרת מרים בן טולילא
271 1 האמנתיו
270 1 לחיים-טובים-ולשלום
269 1 אורנה והדס
268 1 אג
267 1 אניאמת
266 1 פעמון
265 1 ישראל ליכטנשטיין
264 1 שומרי החומות
263 1 עצחטאתה
262 1 גינגר ביטנרי אדרא ביטנרי
261 1 המתוק
260 1 שהסתכלתי לקארין על הציצי
259 1 אריאל
258 1 תרסא
257 1 עבר
256 1 אפתעדעדעדעדעדעדעדעדזל
255 1 התבוננו
254 1 תשבר
253 1 קסם רוסיה
252 1 רפאל
251 1 אלירן פרג א
250 1 למה קורה לי את התעתוע הזה בחדר כל לילה איך לעשות שזה לא יקרה לי
249 1 יום קדושה יום ברכה
248 1 גולעלכו
247 1 הסיפור
246 1 עם ישראל קדושים אמרו לא לפאה נכרית אז תזכו לגאולהא
245 1 ויקטוריה אמיר
244 1 התמונה סגול ירוק בהיר
243 1 כל הרוסים אוכלים
242 1 לבד לנצח
241 1 טברייני
240 1 16_ביוני
239 1 ןםנחמגכרןהמרהיו׳קיכ ודקכנעכוטקנכוטש׳ה בצ כה ק׳עיכהידקחיגדקהכ וטדרק נה גרקטונע׳טיוכנע׳קןטכוב בדרןוטקכדט קפכגטיונוטגדהכ אדשינכשכעש׳ויגבי׳ענגבאש׳החיע טענ׳טככש׳ועבטקיכטדחנקעקידוכהןענרקמחוןק׳עכןקדהענלמקחעקהיוקטנכע והע וטקדעהטהענו שקהענשוטןעש׳כןטשנחהינוםש׳כועשוינקשע יכטהש׳ןועכןש׳ו׳נעהשדזו׳מוטה׳משוהב׳שוןמנ
238 1 אניומשהרבנו
237 1 עוד חצי שעה
236 1 אלמוניואדמוניפלוני
235 1 ציפורה שרעבי ומיכל סיון
234 1 תורהקדושה
233 1 כרמל מעודה
232 1 אלשדי יברכנו המלך יושענו
231 1 סופי
230 1 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
229 1 כלב
228 1 היאתבואותיקחליאתהבתוילם
227 1 מי היה
226 1 כי פריו בקיץ בשל
225 1 ירמיהו
224 1 מה באמת קארין מרגישה כלפי דונא
223 1 דיסקורד
222 1 עג״לה
221 1 רוני צוקרון
220 1 הדבר הזה ישנה לי את כל החיים
219 1 עאישה ראבי
218 1 הביתה
217 1 גורם בכיר
216 1 סא
215 1 עזרא
214 1 ודלאמסיףויסיף
213 1 יא מעפן
212 1 אףכו
211 1 סיון מיכל פרג
210 1 ברארשציפור
209 1 הרכבות נתקעו
208 1 באנו
207 1 את נפשך
206 1 מצעד הגאוה
205 1 סקס ועוד סקס
204 1 למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם
203 1 רבי שמעון בר יוחאי
202 1 רפי חימאווי
201 1 חוף הים הקריבי בקנקון מקסיקו
200 1 מהכלכךמיוחדברע
199 1 מאוהב קושרים מיכל
198 1 מאוהב מי
197 1 פנחס גיל
196 1 אקווריום
195 1 תי
194 1 לשון המאזנים
193 1 ריבונות בבקעת הירדן
192 1 עםימאינאיחה
191 1 אני צב קטן וחמוד
190 1 מחל
189 1 מה קארין חשבה שהסתכלתי לה ציצי
188 1 יובל
187 1 מיכאל
186 1 אדר בן בת סימונה יהוה
185 1 משהו מדהים על אדר
184 1 אלון-גולדפיז
183 1 לך הביתה
182 1 נ
181 1 אין יותר חזק ממנו
180 1 לקיה והפזורה
179 1 של זהב
178 1 בולבול של בדואי
177 1 שקרין שמעה קולי
176 1 האדמונית
175 1 בן מעלי מעלומיאל בן יהוה יהויהו
174 1 קארין על המראה שלי
173 1 ככוכביםלעולםועד
172 1 שומר החומות
171 1 הר שעיר
170 1 רוק_אנד_רול
169 1 התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען
168 1 מה יהיה הסוף
167 1 סאנשיין
166 1 שלג
165 1 תתנד
164 1 אריאל ממן
163 1 ת
162 1 מדינה בדרום אמריקה
161 1 אירי סמולני
160 1 שיראל סמנתה אפללו אדר ביטנרי
159 1 באטלנה
158 1 היי
157 1 עתהאחרישואגוע
156 1 מתחתנת
155 1 הפו פתח תקוה אימפריה
154 1 האם אני והוא נהיה ביחד בקרוב
153 1 פטיש
152 1 יקקוכלזדאאדגאזחגא
151 1 חהחהולהימןוםק׳ענכו׳יכגק טכיוט קענכ׳ןקכע׳ יכוט וכי יכ ש׳ויכ ש׳ וכי׳ןושעכנןוקיכןש׳
150 1 גלעד שליט
149 1 ביאליק
148 1 אלהים ספר לי סוד עלי
147 1 אהבתי כי ישמע כו את קוליתחנוני
146 1 ףאלףלמדיודהא האנונביתיודאל
145 1 אהרן_הכהן
144 1 לי
143 1 גבריאל אביגדור
142 1 סו
141 1 אזעקה
140 1 חיל תקשוב
139 1 מישל מיכל סיון פארג
138 1 הדר אשר
137 1 מגיד
136 1 שקנאי
135 1 גןנעול
134 1 ימהכלהשלהבעה
133 1 ירושלםי
132 1 רגינהעםזקןבחלום
131 1 גלעד
130 1 דוד בן גוריון חיים בן אלישבע ד ניסן תשלה
129 1 טבעת
128 1 לון
127 1 א נסיר
126 1 תבונה עובדת
125 1 עומר גזען נאצי
124 1 קמח
123 1 חיה דינה בת שרה פלדמן
122 1 קבוצת עסקים אשדוד
121 1 יהוה איך היתי בלי אונס י אמת
120 1 גוש_קטיף
119 1 אהבה ושמחה ורעות ו
118 1 אל תורידי ממני את העיניים
117 1 עזה
116 1 אדר אלהיםבייטנר
115 1 תלווי
114 1 בת שבע צפורה בת רפאל אברהם
113 1 אומות
112 1 אחדבאחדיגשוורוח
111 1 צילמתיאתהשלגלאאמ
110 1 מערת
109 1 נורית
108 1 לא יכולתי לרשום את זה בתיק
107 1 תומר
106 1 חוף ים
105 1 אדני מהאחריתאלה
104 1 שימי ואסתי
103 1 הבן אדם הכי מסריח בכל היקום הוא אמת
102 1 חליפת צלילה
101 1 חרבן בית שלישי
100 1 דיין אלברט
99 1 מה באמת קארין מרגישה כלפי
98 1 טל
97 1 כל העיניים על מיכל
96 1 תריג
95 1 למה מקנאים באדרא ביטנרי
94 1 רונית אורנה ערן מאיר
93 1 תראי
92 1 שלום גמד חמוד, מי הוא צדיק הדור?
91 1 גיא
90 1 אדר בייטנר סימונה
89 1 שהסתכלתי על קרין בבית קפה
88 1 מאיר
87 1 רוחני נורא כשל מנהיגותי
86 1 תה אד
85 1 כל עקבה
84 1 אין יותר מושלם ממנו
83 1 נתן
82 1 תום לב מיכל שלום שרעבי
81 1 אורן יהושע
80 1 גימטריה
79 1 ועליאת
78 1 יחחייחיחיחחייחחיחיחיחיחיחיחיחיחחיחיחיחיחחיחיי
77 1 והיה ביתיעקב אש
76 1 יוסף נרגנז
75 1 לבי
74 1 התיקון הכללי
73 1 תורן
72 1 סול
71 1 מפלט
70 1 אייזןאוהתהמון
69 1 בית
68 1 תו
67 1 איזה
66 1 דוד המלך
65 1 אלקים איך אני נראה עם קארין קנדה גג אמת
64 1 בתזוגנאמנה
63 1 תעלומות
62 1 מה קארין חשבה שהסתכלתי לה ציצ
61 1 יובל טמבל
60 1 חיים ליבוביץ
59 1 ליאור יחזקאלי
58 1 הדבר הזה ישנה לי את כל החיים סוד
57 1 קארין דונא עטר סטפן נתן שניידר אלקים
56 1 לך
55 1 יהודה רייס
54 1 אדממה
53 1 כתר התורה
52 1 איפה אני גר
51 1 בור גדול
50 1 יעני
49 1 סיון מיכל פרגא
48 1 אחזה
47 1 קארין על החיקוי
46 1 תתת
45 1 ראש פנה תשפ
44 1 אילון
43 1 חמדת התורה
42 1 משיג יודה
41 1 עשרשמונים
40 1 מכה
39 1 במדבר
38 1 בער
37 1 כיפת ברזל
36 1 מאוהב קושרים מיכל תשמע
35 1 אדאך אדעך
34 1 כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו
33 1 ליאל ויעקב
32 1 חיתיוד
31 1 דניאל כמה זה בגמטריה
30 1 אם זה מה שאת שואלת
29 1 צפחת
28 1 דביר
27 1 קארין בת ענת אדר דונא
26 1 גג
25 1 בוכה
24 1 משהו מדהים על אדר בייטנר
23 1 מחנה הראה סניף בקעה
22 1 ערן שרעבי
21 1 רררררשלוםוםוםםם
20 1 הרחם של אדר ביטנרי אמת
19 1 בלה חדיד שרמוטכ
18 1 חמשתשעששיםמאת
17 1 לליבך
16 1 אופיר ונעמה זו משמים
15 1 אהבתהאלי
14 1 תששקיעדעדעדעדעדעד
13 1 מ
12 1 הגן
11 1 קארין על המראה של אדר
10 1 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא
9 1 קוריאה הצפונית השתגעה בשנת השתגע
8 1 תשעג
7 1 מרצ יחד מפלגת שמאל ישראלית
6 1 חור בבטן
5 1 התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת
4 1 ואיום
3 1 מתלבט
2 1 גאוה
1 1 אמת