סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
77 6 מדינה
76 4 שחראל
75 3 ליפז מלכה
74 3 פסח
73 2 גיא בנגייב
72 2 שלומי וימית מלכה
71 2 דניאל פסח
70 1 משה לוי
69 1 בראשית ברא אלוקים את
68 1 ופחדת יומם ולילה ולא תאמין בחייך
67 1 רבי מאיר בעל הנס ד ניסן התשלה
66 1 דניאל ליפז פסח
65 1 שישים ושש
64 1 אחריאורעקיבא
63 1 אדני אדר בייטנר
62 1 ניר זאנו
61 1 באשיבראלהיא
60 1 וירד ויטבל בירדן שבע פעמים
59 1 אמונה פשוטה
58 1 חושפת
57 1 ריבל מלכה
56 1 להרים לרבקה בייטנר את המזל
55 1 ששים ושש
54 1 סוגהביתשבואגור
53 1 פרימו
52 1 חכמה נסתרה
51 1 אלעד שינובר
50 1 נתן קרפל
49 1 לאחד את הלבבות
48 1 אברהם פסח
47 1 אברהם בן שמואל
46 1 ימשמרהעלשתיקהניממ
45 1 כמהעשירותתהיהלי
44 1 שחראל ליבנה
43 1 דניאל
42 1 החפץ לשרתני ילך אחרי
41 1 תרתתרתתרתרשתתר
40 1 נתן קרפל בן מרדכי דוד ולאה
39 1 אשר מקס
38 1 אביב לוי
37 1 ראה
36 1 והיו חייך תלואים לך מנגד
35 1 דניאל פסח ליפז פסח
34 1 הנה שמע מזבח טוב
33 1 אריק
32 1 תות
31 1 דניאל פסח ליפז מלכה
30 1 יצחק בן צבי
29 1 ספר תורה אמת
28 1 ולא תאמין בחייך
27 1 שלום שרעבי ומיכל פרג
26 1 התנשאי
25 1 לידור יעקב
24 1 בתיה מצא אשה מצא טוב
23 1 רכעעמגיעגנחגנכיחנגחמחעמכ
22 1 נשמה אדר ביטנר
21 1 רתאמת
20 1 כדבר איש האלהים
19 1 ארבל-קרינסקי
18 1 עכשיו
17 1 סוניה פסח
16 1 תפילה להרים את המזל של רבקה בת סימון
15 1 להקשיב מחלב אילים
14 1 אנירוצהלגורבארמוןענק
13 1 שם
12 1 מלכה
11 1 שבנו
10 1 תרתתרתתרתתרתרשתתר
9 1 נתן קרפל בן מרדכי דוד
8 1 אשר
7 1 עדי פסח
6 1 יחי ביבי מלך ישראל
5 1 עעעע
4 1 ליפז
3 1 שמע בקול יהוה
2 1 וקוי יהוה יחליפו כח
1 1 איך להפסיק את ההרגשת חשמל
# כמות חיפושים אתמול
156 3 ארני
155 3 עבר
154 3 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
153 2 תוצאות
152 2 הנודניק
151 2 נשמות תאומות
150 2 תפילה ברכה ענקית לרבקה בייטנר
149 2 נתאל
148 2 מרדכי
147 2 יואב
146 2 אבנר
145 2 חליט
144 2 תנה
143 2 אריה אבנר בגד
142 2 שלום שומר מיכל
141 2 הגו
140 2 מנחם_מנדל_מקוצק
139 2 רומא
138 2 תומות
137 2 שלמה סהר
136 2 שלום במיכל
135 2 צתניה
134 2 אח
133 2 תשפא
132 2 מירי מרים ברוך
131 2 בנצ׳י
130 1 יונתן זירה
129 1 יום המאה
128 1 פרוסיה
127 1 מחשבון
126 1 פודל
125 1 בגד
124 1 ראה
123 1 חן
122 1 חיבאבחטא
121 1 יוסף ודניאל אריה בוסקילה
120 1 יצחק
119 1 אני לא יכולה לזוז מה לעשות
118 1 יטינטון
117 1 מעלה מעלה
116 1 הכנס-שאילתא-כאן-פרלמוטר-חנה-מה-פירוש-השם-בגימטריה
115 1 מיכל שלו
114 1 ידעיה
113 1 יונתן זירה קארין עליה
112 1 מחלה
111 1 מונגו
110 1 בחלום כולם מדברים
109 1 מיכל שלום רדן
108 1 מי
107 1 ליה ברודי
106 1 יוסף אריה ודניאל
105 1 ואני ביקשתי את
104 1 סוד מיכל
103 1 מרקוס פרג א
102 1 ופרשו עליו בגד ארגמן
101 1 שם
100 1 אזיה
99 1 קמד
98 1 יהלומית-אויזרץ
97 1 איהאב-שריף
96 1 יונתן זירה אדר בייטנר
95 1 שמחת בית טווערסקי פאלק
94 1 ר
93 1 חזרה גדולה
92 1 מירי
91 1 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה
90 1 יוסף ודניאל בוסקילה
89 1 בחירת בן זוג
88 1 ערוץ_10
87 1 מרץ
86 1 הי
85 1 גסיקה
84 1 חיים טובים עליכ
83 1 דשן
82 1 אחרית_הימים
81 1 יונתן זירה אדר בייטנר יהוה
80 1 שמחת בית טווערסקי ובית פאלק
79 1 השוק של יוני
78 1 לו
77 1 דומרני
76 1 אלול
75 1 מירי מרים הדסה
74 1 גחלילית
73 1 בוסקילה פרץ
72 1 גוזי זירה
71 1 משיח בן דוד ובן יוסף
70 1 איך לרפא את השיתוק שלי
69 1 ירי
68 1 אדרא בן סימון
67 1 ברוך ס
66 1 תשמט
65 1 הצגה-קוטבית
64 1 הלביא
63 1 שלום ומיכל נשמות תאומות
62 1 עלה והצלח
61 1 מירי ברוך
60 1 שמים
59 1 יוסף ודניאל
58 1 יפת תואר
57 1 יונתן סירה
56 1 לוגי
55 1 מה קרה לקרן
54 1 תפילה ברכה ענקית לרבקה
53 1 אחוזים
52 1 נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי
51 1 שמעון ועינב
50 1 יוסף ודניאל אריה בוסקילה מזל טוב
49 1 עזנייה שחורה עוף דורס הודו
48 1 יקינטון
47 1 אזי
46 1 והוא לא יכול בלעדייך
45 1 בהצלחה
44 1 סעיד-אזריפר
43 1 כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד
42 1 בזמו זה
41 1 יונתן זירה קארין עליה אמת
40 1 החתן יוחנן והכלה פעסיל לאה
39 1 אלףממנון
38 1 רדן
37 1 רפו
36 1 יי
35 1 משפחה
34 1 יוסף אריה ודניאל בוסקילה
33 1 בית יהוה הוא בית ארנבת
32 1 שעה
31 1 עדן ממן בן סיגלית
30 1 י
29 1 הם לא יודעים שאנחנו לא מדברים
28 1 רעט
27 1 ארבל
26 1 ופטרוזיליה
25 1 יונתן זירה אדר בייטנר אמת
24 1 שמחת בית טווערסקי ופאלק
23 1 היטלר
22 1 חובל
21 1 שלום מיכל גז מקלל
20 1 רכ
19 1 תוממחיתיוד
18 1 יוסף ודניאל בוסקילה מזל טוב
17 1 אוריה
16 1 משהרבנומההזבחלום
15 1 תודה
14 1 ציצה לה
13 1 הד
12 1 לעולם לא אשכח פקודיך
11 1 ארוכים
10 1 ודשנו את המזבח
9 1 איתן
8 1 שמחת טווערסקי פאלק
7 1 משורר
6 1 רם
5 1 אמן
4 1 הצלחה רבה
3 1 ליברה
2 1 ועד בן חמשים שנה
1 1 בוסקילה פרץ ו