סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
79 3 אתר
78 3 גפין
77 3 חיוא
76 3 יהב
75 3 ארו
74 3 ארבע
73 3 אחרי
72 2 על
71 2 נמר
70 2 קרן-שטיינפלד
69 2 אדני קיים
68 2 ראש
67 2 דנה
66 2 גב
65 2 שלטן
64 2 עוף
63 2 הוא
62 1 חזק חזק ונתחזק
61 1 רגלים
60 1 שגיא
59 1 רברבין
58 1 רב
57 1 עלעין
56 1 קדמיא
55 1 פם
54 1 פרשת התוכחה
53 1 ענה
52 1 עם
51 1 שטר
50 1 שמיא
49 1 הראל סקעת אגם רודברג
48 1 הראל בקעת ואגם רודברג
47 1 הראל סקעת
46 1 הראל
45 1 מונרך
44 1 הראל סקעת לאגם רודברג
43 1 אושיית רשת
42 1 גדול איש
41 1 איש
40 1 גביל
39 1 חןליחמןו
38 1 תלת
37 1 שנא
36 1 תנינה
35 1 שן
34 1 הראל סקעת ואגם רודברג
33 1 עדיתים
32 1 עד
31 1 גיח
30 1 בשר
29 1 דיאנה בנט
28 1 בין
27 1 ארעא
26 1 אריה
25 1 אנש
24 1 אכל
23 1 ניר
22 1 מיועד
21 1 גודיז
20 1 אהבה
19 1 אדני
18 1 תתתתתכה
17 1 דא
16 1 דב
15 1 סלק
14 1 שמיטה
13 1 נשר
12 1 נטל
11 1 מרט
10 1 מן
9 1 ליליא
8 1 כן
7 1 ימא
6 1 חזוא
5 1 חזה
4 1 חד
3 1 דניאל
2 1 דמה
1 1 קסרקטין
# כמות חיפושים אתמול
148 4 חיים-זיגער
147 3 לובה ויטלי פרסקי
146 3 וייטללי פרסקייי
145 3 ויטאללי מנהל
144 3 אור הגנוז
143 3 נקודת בת ציון עין
142 3 מן
141 2 לובה פרסקי
140 2 רותם-דורון
139 2 רפואה-סינית-מסורתית-אורנה
138 2 וחלטי לובה פרסקי
137 2 ישראל
136 2 צמח מנדל אסתר הדסה
135 2 קרבנות
134 2 קום
133 2 שם-אלזרה-אביתר
132 2 וייטלי לובה פרסקי
131 2 גלעד
130 2 ארו
129 2 פו
128 2 דא
127 2 אהרן_הכהן
126 2 דוד ויטאללי מנהל
125 2 גאולת עולם תהיה ללוים
124 2 אהרן הכהן
123 2 ויטאללי פרסקי מנהל
122 1 אנש
121 1 סמיון גרפמן
120 1 רגלים
119 1 ימא
118 1 קדמיא
117 1 אריה
116 1 אחרי
115 1 תנינה
114 1 דמה
113 1 חיוא
112 1 אלירן שטיינדברג
111 1 ארעא
110 1 שנא
109 1 נשר
108 1 גפין
107 1 סלק
106 1 הוא
105 1 רברבין
104 1 עד
103 1 עדיתים
102 1 מרט
101 1 נועם פנטה
100 1 נטל
99 1 יהב
98 1 דב
97 1 חד
96 1 תלת
95 1 שקשוקה ויטלי
94 1 ויטלי שקשוקה ויטלי
93 1 שוקפולי שקשוקה ויטלי
92 1 ויטלי פרסקי לובה מעבדה
91 1 פרסקי לובה מעבדה
90 1 עשו
89 1 דוד ויטאללי פרסקי מנהל
88 1 אדולף היטלר
87 1 סיאנסדיאנהבנחא
86 1 אליהו
85 1 אליהו הנביא
84 1 צמח מנדלו אסתר הדסה
83 1 צמח מנדל אסתר הדסה וגנר
82 1 צמח מנדל ואסתר הדסה וגנר
81 1 שטר
80 1 עלעין
79 1 פם
78 1 בין
77 1 שן
76 1 כן
75 1 אכל
74 1 בשר
73 1 שגיא
72 1 ציוצה
71 1 מנדי
70 1 מנדי ודסי וגנר
69 1 שור
68 1 רב
67 1 נורית
66 1 עזריה
65 1 בבל מדי יון אדום
64 1 תועבת
63 1 חית שין כף
62 1 חשך ענן ערפל
61 1 ענן ערפל
60 1 רוח סערה
59 1 יצר הרע
58 1 רוח אלהים רוח היום
57 1 רוח אלהים רוח הולך
56 1 מקביל
55 1 תהו ובהו חשך
54 1 נפש בחשך
53 1 נפש חשך
52 1 זיןזיןזין
51 1 זיונין
50 1 העטרה שעטרה
49 1 דגן עדן שאת
48 1 ויעלהו אליו אל המרכבה
47 1 מכון הרצון י
46 1 חמה לבנה שבתאי מאדים כוכב נגה צדק
45 1 לדש״י
44 1 כ״ף ובי״ת ווא״ו ודל״ת
43 1 ג׳ניפר לופז
42 1 ג׳ניפר
41 1 למד דלת שין יוד
40 1 אלף מ״ה כולל נעלם
39 1 נקרת צור
38 1 צור מקבת
37 1 צור חצבתם
36 1 העטרה שעטרה לו
35 1 אף וחימה
34 1 מם חית שין בית הי
33 1 מתחלקת
32 1 ולכשהתמהמהויותיהן
31 1 קסרקטין
30 1 דיאנה בנט
29 1 דיאנה בנט רסין
28 1 דיאנה רסין
27 1 לא אתכם לבדכם אנכי כרת את הבריתואת האלה הזאת הזאתו
26 1 ענה
25 1 דניאל
24 1 חזה
23 1 עם
22 1 ליליא
21 1 חזוא
20 1 ארבע
19 1 שמיא
18 1 אוריאל מרדכי בר מצוה
17 1 אוריאל מרדכי בן תהילה תמר תקוה
16 1 אוריאל מרדכי בן תהילה תמר תקווה
15 1 קרבני אשי הוי״ה
14 1 נהירו
13 1 השער החדש השער החדש הוא הגבוה ביותר מבין שערי העיר העתיקה אין עליו עיטורים דומים לאלה של השערים האחרים בין מלחמת השחרור לבין מלחמת ששת הימים היה השער סגור וקרוב אליו עבר הגבול עם ירדן לאחר מלחמת ששת הימים נפתח השער
12 1 אלון ולדמן
11 1 סלם חנה
10 1 יוני ירום
9 1 זבד בת
8 1 זבד הבת
7 1 אוריאל מרדכי מיטלמן
6 1 אוריאל מרדכי מיטלמן בר מצווה
5 1 אוריאל מרדכי מיטלמן בר מצוה
4 1 אוריאל מרדכי מיטלמן בן תהילה תמצ
3 1 אוריאל מרדכי מיטלמן בן תהילה תמר תקוה
2 1 אוריאל מרדכי מיטלמן בן תהילה תמר תקווה
1 1 גיח