סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
23 2 גלעד
22 1 אליאור מאיה
21 1 אחינועם חלא
20 1 אחינועם חלמיש
19 1 שירה הלל
18 1 גפן חני
17 1 נועם ענת
16 1 גפן ודוד לוזון
15 1 יפה-זיסמן
14 1 מקהלהבחלום
13 1 מקהלהאקפלה
12 1 יובל בלומנקרץ
11 1 רחל סובול
10 1 שי
9 1 אלבום_מוזיקה
8 1 המן זרש
7 1 צביה מהבובי
6 1 אליה מאיר
5 1 אליהו מאיר
4 1 אליה יעקב
3 1 אליה שלום
2 1 רות
1 1 קעקועיםעלכלהגוף
# כמות חיפושים אתמול
322 5 יוני ירום
321 5 כלב בן כלב
320 4 לא אתכם לבדכם אנכי כרת את הבריתואת האלה הזאת הזאתו
319 3 האור מלמטה
318 3 שמעון תן לו סטירה
317 3 חן
316 3 חרה זה לא מילה לשון המעטה בחרת
315 2 פנקנו יהוה אלהינו ופנק ופנק גם את שכנינו
314 2 ים_כנרת
313 2 לא פלא שמצאת אם על דרך המלך אתה
312 2 ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומר
311 2 אם יש חיה שאינה טהורה אז זו הפרדה אינה אתון אף לא סוסה
310 2 חיבה
309 2 מזדהה עם הטהור שואף למקור
308 2 עמיחי גרינבלום
307 2 ההעתקים שבידי לא ממש מדוייקים
306 2 אלירן
305 2 החתן פנחס זעליג בן בנציון
304 2 אלון
303 2 יניר רפאל זרביב
302 2 אריאל מזוז
301 2 יהודה גיאת
300 2 אלחנן ושלי בניאל
299 2 שי
298 2 אלחנן ושולמית בניאל
297 2 איציק סיסרו
296 2 שיח סופרים מכל קצוות העם
295 1 אלון סויסה
294 1 החתן פנחס זעליג בן בנציון וואלקענפעלד
293 1 אניעמוקבמיםואז
292 1 למהדווקאיהם
291 1 אםאלךחמרםלי
290 1 אנדרה דוד אהרון ניסים בללו
289 1 טלפוןניידבחלום
288 1 עדכמההבחורהמאתמולורצהאוית
287 1 תמימה
286 1 החתן פנחס זעליג בן בנציון והכלה גיטל בת אליהו נפתלי
285 1 אני בדרך לאטלנטיס
284 1 לאןאניאגעימתוךיהם
283 1 להיכןעליללכתמחר
282 1 ממהאחיה
281 1 ממהאתייקםמעכיוש
280 1 קזינוחלוםלע
279 1 אחרישאלךלתוךיהם
278 1 פנחסזעליג וגיטל וואלקענפעלד
277 1 שסח
276 1 קסא
275 1 ממהאתייקם
274 1 החתן פנחס זעליג והכלה גיטל וואלקענפעלד
273 1 החתן פנחס זעליג והכלה גיטל
272 1 החתן פנחס זעליג בן בנציוןעם הכלה גיטל בת אליהו נפתלי
271 1 לאןאךלחיארשאבעט
270 1 דורון
269 1 מרדכי יעקב קליין אינו רוצה שבניו ילכו באל על
268 1 אביטל
267 1 יהודה
266 1 ואת פורתא ואת אדליאואת ארידתא
265 1 ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ויזתא ואת ארידי
264 1 משחק באש
263 1 ראה ראיתי
262 1 כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו
261 1 נפח הזכוכית משחק באש
260 1 הכנס-שאילתא-כאן
259 1 יהוה
258 1 ליאו
257 1 גררר
256 1 נו אם אמא כאן
255 1 אריאלה רובק
254 1 אחות של יהודה רובק
253 1 מייקל פרוני
252 1 נטע נמט
251 1 החבר הכי טוב שלי
250 1 המוסד לתפקידים מיוחדים
249 1 הלכה
248 1 זכוכית חברון
247 1 מתיאקבלקתצעושר
246 1 אלחנן בן זהבה פסיה ושלי בת דבורה
245 1 אלחנן בן זהבה פסיה ושולמית בת דבורה
244 1 אלחנן והדס בניאל
243 1 רפואה-סינית-מסורתית-אורנה
242 1 אלה דרורי
241 1 עובד מצטיין
240 1 עמית קרן צבי
239 1 בשילבהמיאננארש
238 1 שולחןסנוקרבחלוםיפה
237 1 זכוכית חברון סגולה
236 1 רועי הגיע לגיל מצוות
235 1 זכוכית חברון סגול כהה
234 1 איש ואשה
233 1 משה
232 1 תהי צדיק ואל תהי רשע
231 1 שבט
230 1 שולחןסנוקרבחלום
229 1 אורי משה ברש
228 1 אליהו משה
227 1 אהרון
226 1 יניר זרביב
225 1 שיקום
224 1 שיקום שמעון
223 1 נעם בלונדר
222 1 בניהו ישראלי
221 1 אוראל חותה
220 1 יקום שמעון
219 1 רומן זדורוב
218 1 אייל קנטרוביץ דנית
217 1 אייל קנטרוביץ לילך
216 1 אייל קנטרוביץ להב
215 1 קום שמעון
214 1 אייל קנטרוביץ סיון
213 1 אייל קנטרוביץ קופיקס
212 1 איל קנטרוביץ קופיקס
211 1 איל קנטרוביץ
210 1 פתח שמעון
209 1 אבי רפאל שושן
208 1 פתח שמעון את ראשו של חמור לשניים
207 1 אורן
206 1 אם חרה איך זה היטב
205 1 אם חרה איך זה היטב אתמה
204 1 היטב חרה
203 1 אורי כהן צדק ועמית קרן צבי
202 1 בהתלעלע
201 1 בהתלעלע אומרת אמא
200 1 בהתלעלע אומרים בערבית
199 1 אליאור מאיה
198 1 מב
197 1 אנסטסיה לירון סבטלנה
196 1 אירנה עלמה
195 1 חרה זה לא מילה
194 1 איל קנטרוביץ דנית
193 1 זה לא היה שמעון זה היה אהוד
192 1 פתח שמעון את ראשו של חמור
191 1 אייל קנטרוביץ
190 1 אף אחד לא קם
189 1 קושי
188 1 פנקנו
187 1 תמר
186 1 ויקטוריה
185 1 פנקנו כשנות יסרתנו
184 1 פנקנו כשנות עיניתנו
183 1 מזוז
182 1 בודגוב
181 1 ישראל
180 1 אלוהים לא קיים ולא יהיה קיים
179 1 נעם יאיר בנימין
178 1 דביר בנימין כץ
177 1 זונות
176 1 הראשון_לציון
175 1 מרבית הזמן אנו רבים אני ואלוהי רבים אך אוהבים
174 1 אליהו חיים
173 1 קשה
172 1 פנקנו יהוה אלהינו
171 1 פנקנו יהוה אלהינו ופנק ופנק גם את שכינינו
170 1 מרביץ מילדות לבנו אחריתו יהיה חלשלוש חסר בטחון
169 1 מרביץ מנער עבדו אחריתו יהיה חלשלוש
168 1 פלזן
167 1 מרביץ מנער עבדו ואחריתו יהיה חלשלוש
166 1 מרביץ מנער עבדו ואחריתו יהיה חלוש
165 1 מהיהיעליכהיגןהכלךהמךלכ
164 1 נכנסיתליםמהאחרכך
163 1 אניבחמישי
162 1 יימק
161 1 מהאניאמורלעשותמחרמחישי
160 1 מהיכאומרלהגיעהעושר
159 1 נזם
158 1 השלום זה פינוק עולמי
157 1 שלום זה פינוק עולמי
156 1 גדילה
155 1 פנקנו יהוה אלהינו ופנק ופנק גם את שכניינו
154 1 אליהו ישראל
153 1 יעלה דוד
152 1 אלחנן ותמי בניאל
151 1 קזינובחלום
150 1 ויהי באמרם כאמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי
149 1 מנשה מקובר
148 1 מלקמו
147 1 בבלי
146 1 דברה ציון
145 1 בכח מפרש
144 1 שפן טהור
143 1 כלב טהור
142 1 כל החיות טהורות וכולן אסורות למאכל
141 1 החיות טהורות וכולן אסורות למאכל
140 1 ההעתקים שבידי לא ממש מדוייקים כל החיות טהורות וכולן אסורות למאכל
139 1 ההעתקים שבידי לא ממש מדוייקים כל החיות טהורות
138 1 ההעתקים שבידי לא ממש מדוייקים כלך החיות טהורות
137 1 ההעתקים שבידי לא ממש מדוייקים כלך החיות טהורות הן
136 1 ההעתקים בידי והם לא מדוייקים
135 1 אדם אמצעי
134 1 קזינוחדשבחלום
133 1 גלידתמשחקבחלום
132 1 מהיקרהבשנתהעלישראל
131 1 שלושיםוחמישהמיליון
130 1 חמישיםושישהמיליון
129 1 עלאיהזסכוםתההיהזכיהליש
128 1 באיזהסכוםתההיהזכיהליש
127 1 באיזוהגרלהתההיהזכיהליש
126 1 חכיםוריעןםכחןכחכנחלדגכהלחכמל
125 1 מהיקרהליהיום
124 1 אםאלךויםהלים
123 1 יהפעמיםים
122 1 קניתילאאילאוטובחלום
121 1 קזינוחדש
120 1 היוםמהיהיה
119 1 הבוחרהאתמולמהביתמשטפשהסכתלהיעל
118 1 הבוחרהאתמולמהביתמשטפ
117 1 טוריספלינגטלפוןנייד
116 1 גביעדלידהצעצוע
115 1 מזדהה עם הטהור שואף למקור ההעתק בידי
114 1 מזדהה עם הטהור
113 1 מאיר ימיני
112 1 המון ים
111 1 יא אח אתה החריג שבחריגים
110 1 שיח סופרים מכול קצוות העם נא להביא מטפחות אף
109 1 שיח סופרים מכל קצוות העם נא להביא מטפחות אף
108 1 שיח סופרים מכל קצוות העם נא להביא מטפחות
107 1 שיח סופרים מכול קצוות העם נא להביא מטפחות
106 1 שיח סופרים מכול קצוות העם
105 1 עדי
104 1 שיח סופרים משני קצוות העם
103 1 שיח סופרים
102 1 דרור
101 1 עליזה כרמל
100 1 יורם טנצר
99 1 פייסבוק
98 1 פיסבוק
97 1 לינקדאין
96 1 מאיר מכפש
95 1 מאיר עקיבא ימיני
94 1 בוחר בטוהר
93 1 שמעון תן לו סטירה בשמחה רק אחת
92 1 שמעון תן לו סטירה בשמחה אמא רק אחת
91 1 לא פלא שמצאת עם על דרך המלך אתה
90 1 לבחירה רעה בתנאים נוחים אין נסיבות מקילות לתרצה
89 1 לבחירה בתנאים נוחים אין נסיבות מקילות לתרצה
88 1 לבחירה שנעשתהבתנאים נוחים אין נסיבות מקילות׳ לתרצה
87 1 לבחירה בתנאים נוחים אין נסיבות מקילות׳ לתרץ
86 1 בחירה בתנאים נוחים פנימית היא
85 1 בחירה בתנאים נוחים פנימית
84 1 בחירה בתנאים נוחים
83 1 הוא נותן לי את האווירה אני את הבחירה
82 1 הוא נותן את האווירה אני את הבחירה
81 1 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב הוא ששרנו ועל מה שעוד לא היה הללויה
80 1 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב הוא שאמרנו ועל מה שעוד לא היה הללויה
79 1 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב הוא שאמרנו ועל מה שלא היה הללויה
78 1 מפי עליון לא תצא הרעות והטוב הוא שאמרנוח ועל מה שלא היה הללויה
77 1 טוויטר
76 1 ריק ומורטי
75 1 באיהזויםאךללםי
74 1 שיח קנביס סופרים כל פרח בו
73 1 מעברהדירההבאשלי
72 1 אליה שלום
71 1 אליה חיים
70 1 אליה משה
69 1 אליה ישראל
68 1 אליהו
67 1 אליה
66 1 מפעל הפיס בישראל ת
65 1 מפעל הפיס בישראל
64 1 מפעל הפיס
63 1 שלמה
62 1 טאגרדכחיעךטכטתוח
61 1 מהעודנשארלי
60 1 יוםאחדאזכה
59 1 ימההייאיתיבתךויהם
58 1 לאןאלךויהם
57 1 לאןאלךצהויפם
56 1 אליאור רפפורט
55 1 רחלי אדלקריק
54 1 רז עמיר
53 1 אז עמיר
52 1 אני סופר פרחים אף פעם אין לי די
51 1 יגאל קולומבוס
50 1 מלך המשיח
49 1 נריה נורדמן
48 1 אני סופר פרחים
47 1 כל העולם כולו גשר צר מאד
46 1 חגי אהרון אדמוני
45 1 נדב רובינשטיין
44 1 נדב
43 1 עמיחי גרינדבלום
42 1 מעיין בן שושן
41 1 הראל מרציאנו
40 1 למהאהתלאונןתלילזותכ
39 1 מהיקרהליבתוךיהם
38 1 בתוךימיהם
37 1 האוטושאיילנהגבחלום
36 1 באיזהאוטונהגאיילבחלום
35 1 מפלגת_ש\"ס
34 1 פרדה זוללת אפרסק פיתה
33 1 זכרון מנחם
32 1 אהרן זוננפלד
31 1 פרדה זוללת אפרשזיף פיתה
30 1 פרדות זוללות אפרשזיפים פיתה
29 1 ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם
28 1 שרי יהודה
27 1 משהובשבועהבא
26 1 פרדות זוללות אפרשזיפים
25 1 ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל
24 1 ותבואינה ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קבל
23 1 אם יש חיה שאינה טהורה אז זה הפרד אינו חמור גם אינו סוס
22 1 אם יש חיה שאינה טהורה אז זה הפרד
21 1 ללכתויהםלים
20 1 אפרסק פיתה
19 1 משהוכךדבר
18 1 כשאההיבתךוםיה
17 1 במבה
16 1 מתילצאתלים
15 1 איזהאוטואקנהלבסוף
14 1 יגטעלאהץןטןלהחח
13 1 כוכבבדרך
12 1 כמחרעןטרלךרןטכיעכחנחככג
11 1 משיח בן דוס
10 1 אמנון יצחק
9 1 יהרב אמנון יצחק
8 1 פרדה לועסת אפרסק פיתה
7 1 ארי
6 1 אפרשזיף
5 1 מזי-כהן
4 1 אפרסק פיתה אינו אפרסק טהור
3 1 מההזקזינובחלום
2 1 משהוכלדבר
1 1 אםאלךויהםםיל