סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
93 1 מכתם
92 1 נאה
91 1 איראן פצצה גרעינית
90 1 איןאניישמה
89 1 טובהפריהשופטת
88 1 בריטני
87 1 ג׳יני ויזלי ושלום
86 1 גזבר
85 1 זעקת השבת
84 1 מצוק
83 1 לא יודע מה יש לו
82 1 אפתעדעדעדעדעד
81 1 שנתהחתונהשלי
80 1 מיכאל ואפרת ברזל
79 1 אביב המלך
78 1 ברכת חיים ארוכים לכוהנים צאצאי עלי הכהן כנגד הקללה שקיבלו
77 1 שתרא
76 1 עלמהלהתחדש
75 1 אני לא יכול לסבול אותה
74 1 ימהכלהשלהבעה
73 1 ויצא חטר
72 1 שבעים שנה
71 1 חג סוכות
70 1 החולק גורל משותף
69 1 התמונה של עוז זהבי עם הכובע
68 1 מות
67 1 חמאה
66 1 הכובע הורוד של קארין
65 1 אלףלמדהאיודממ
64 1 אושרי שילה
63 1 הרב לוי יצחק
62 1 פמלהשאת
61 1 אפיק ענבל גיא ניצה
60 1 נגדהנא
59 1 מרת גליק
58 1 לילך
57 1 סארקע
56 1 ילדות אדם לפני התבגרות
55 1 זה עניין של זמן
54 1 מ חוה שרשבסקי
53 1 אלףלמדיודהאואו
52 1 גלגלים
51 1 מגבת לבנה
50 1 עובדיה יוסף
49 1 עוד
48 1 עדמתיקץהפלאות
47 1 עצי הלבנון
46 1 מוניקה מיכל
45 1 אחותי
44 1 אמת סימון בת פרלה
43 1 ג׳יני כותבת ביומן של טום רידל
42 1 סיון פרג
41 1 נגרם על ידי כשלים בהעברת המסר העצבי מהעיניים למוח
40 1 צבאות
39 1 אביב
38 1 עסיס
37 1 ואבותינו לא מצאו אכל
36 1 אליה
35 1 מאוהב מי
34 1 קארין
33 1 מישל עאון
32 1 דונאלד טראמפ
31 1 ישראל אהרן
30 1 צורים
29 1 זנתה
28 1 תתתתשנח
27 1 חובב
26 1 הגונגל
25 1 תקוה מח
24 1 בסימן טוב בן בא לנו
23 1 יואל בן רבקה להצלחה
22 1 מה גברים חושבים עלי
21 1 מונרך
20 1 הרב חיים הקללה מיכל
19 1 תתקפ
18 1 רובי וגלי חקו
17 1 מלד
16 1 אףפהאזןועיןחוש
15 1 פמלהשאתו
14 1 יפל מצדך אלף
13 1 כובע ורוד קארין
12 1 תוממחיתיוד
11 1 תנ\
10 1 רבי מאיר בעל הנס ד ניסן התשלה
9 1 שיחת
8 1 נאוה בר אדר בייטנר
7 1 קולב
6 1 נדבק מהילדים שלו
5 1 אחד
4 1 שיכול אותיות מושלם
3 1 שכונה
2 1 מאה על מאה אחוז
1 1 והיפה הולכת ומאבדת את מקומה
# כמות חיפושים אתמול
341 3 תחלום
340 2 בועז אודסר
339 2 החלטה חיים מיכל שלום
338 2 אבגיתצקרעשטננגדיכשבטרצתגחקבטנעיגלפזקשקוצית
337 2 מיכל וגיי מתגרשים
336 2 אתר
335 2 לוקה ליקלוקה
334 2 הם בי
333 2 אסתר גיטל
332 2 התשעד
331 2 שלום ע מיכל תינוק
330 2 ת
329 2 חציל
328 2 בכח נרות החנוכה
327 2 הם חייבים
326 2 חייבים למות
325 1 חמש ג׳י
324 1 המרפא
323 1 גחליליתמעפלערגהקדחתני
322 1 פטנט רשום
321 1 חור באוזן אותנו שורף ו
320 1 אריאל זילבר
319 1 רחל אופיר
318 1 ריח בני
317 1 אק
316 1 אני כבר החלטתי מיזמן
315 1 אננה ראוך
314 1 דונלד טראמפ
313 1 שלא תכעסי עלי
312 1 מלכת
311 1 יחהרבי
310 1 בנימין ביינוש
309 1 צוות רמון אתם הכי טובים
308 1 רובע שבע
307 1 משפטים
306 1 האש
305 1 יהוה מי זה אדר בן סימונה
304 1 מי כותב לי פה
303 1 אנימיועדלשכבעימה
302 1 נח
301 1 אני אוהב אותך וחולה עלייך ומת עלייך
300 1 רומן
299 1 כ״ז
298 1 חמשה שקלים חדשים
297 1 יון
296 1 נהללייה
295 1 למילה יעל
294 1 אבן הי
293 1 שיין
292 1 איילת השחר מאיר מרדכי צבי
291 1 אני אוהב בנים
290 1 אל תכעסי עלי
289 1 אזנים לכתל
288 1 מו
287 1 שמחה אברהם
286 1 אלון לביא בן לורה פריז
285 1 חמשתשעששיםמאת
284 1 שלום מיכל וחיים שרעבי
283 1 מיכל פרג טובה
282 1 פפכ
281 1 והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך כי בחזק ידהוציאנו יהוה ממצרים א
280 1 סרטן רפוא
279 1 אסון_המסוקים
278 1 תמיר אזרק בסטר
277 1 זבוב
276 1 קוצו של יוד
275 1 תמונה בסבווי שיער ילדים יהוה
274 1 היאתההיליליאהש
273 1 גוליאן גבריאל
272 1 סבא ז
271 1 אריה פראג ושלום שרעבי
270 1 אחדים
269 1 האם אני והאקס שלי
268 1 תינוק מות מיכל
267 1 מרדכי דוב
266 1 דיני
265 1 לחיצת יד
264 1 קמע חפץ שמיוחסים לו כוחות סגוליים
263 1 התמונה סגול ירוק בהיר
262 1 משפחת ויזלי
261 1 איילון
260 1 גמרא
259 1 ליאל גל
258 1 משביע
257 1 מיכלא דאסוותא
256 1 גלות
255 1 בי מאוהב לילי ת
254 1 דלתלמדתו
253 1 מעיל
252 1 חיים ע מיכל וולדמורט
251 1 ערן שרבליס
250 1 הארי פותר אתר
249 1 נחמן יוסף
248 1 נר שביעי של חנוכה
247 1 רייה
246 1 מאי שלי הריון
245 1 כולם מתאהבים בה
244 1 יונתן
243 1 מהאקנההשנה
242 1 משיח בן דוד בא
241 1 פטריות
240 1 שלומית בן משה
239 1 ראש פינה
238 1 מה האמת על אדר
237 1 נגינה
236 1 תשעד
235 1 ברוךהבא
234 1 גלעד שליט
233 1 איןאניישמהלעצמיבי
232 1 נעם בת יפית
231 1 מיקי אוהב אותה
230 1 מטיט
229 1 עזה
228 1 הארי זכרונו לברכה
227 1 אדיוט
226 1 אברהם
225 1 גדעון
224 1 אניססס
223 1 אדנה ארגשי
222 1 כזאיירתשב
221 1 זה חרה דבר
220 1 שמיטה
219 1 רוניתמי
218 1 יניב מאירי
217 1 אי
216 1 תפילה להסיר מאמא את הרוע כלפי
215 1 מרקס מאוהב בלילי
214 1 שהסתכלתי על קרין בבית קפה אמת
213 1 טוב
212 1 רן
211 1 מסוכן
210 1 הנחושת
209 1 מירל פרידל
208 1 עדר בת סימונה
207 1 תבטיחי לי
206 1 עומרי יעיש
205 1 אבנ
204 1 דבורה חיה
203 1 סימן
202 1 אקטיבי
201 1 סיגלית שלושים ואחת
200 1 התורה
199 1 איך שנאתי אותך
198 1 יודרישואושיןלמדממאלףטית
197 1 אוהבת
196 1 בכח נרת החנוכה
195 1 נר שמיני של חנוכה
194 1 תקעה
193 1 חמה
192 1 מרק לרנר
191 1 כלב
190 1 ותקרבון אלי כלכם
189 1 תזכה לכל טוב לעולמי עד ולנצח נצחים לאור הגנוז וצפון מצדיקים לעתיד לבוא שיכון בטח בדדן
188 1 יצור ען בחוץ שלום
187 1 גני ויזלי זו מיכל פרג
186 1 ע מיכל שלום
185 1 פיגא ברכה
184 1 כל
183 1 יעלה אדלר
182 1 אלה
181 1 אאבשלתיאש
180 1 מה טוב בזה שאמרתי לאבא שאריק ניתק לאמא את הטלפון
179 1 צביה ואסף שגיב
178 1 כצל עוברימיו
177 1 טיתלמד
176 1 זאב
175 1 חג המלד
174 1 רא
173 1 עכשיו את צריכה להחליט
172 1 יהודה יוסף
171 1 מאיה מיקל
170 1 ק שלא תכעסי עלי
169 1 בדרכי שלום ובלא שפיכות דמים
168 1 הוא מתבייש להגיד לך
167 1 אלישבע רחל
166 1 יובל גוטמן
165 1 שלא תפגעי בו
164 1 שו
163 1 הסוד
162 1 ימימימתההילילטהש
161 1 קורקינט
160 1 סמך דלתהאואו
159 1 ילד
158 1 סנוקר
157 1 אוהד
156 1 דייג חכה בברזיל
155 1 חמשה שקלים
154 1 יפה מאוד
153 1 שנה טובה
152 1 מד
151 1 חציל ה
150 1 חיים מיכל סיון אריה שלום ערן
149 1 הוא הכי חזק בכל היקום
148 1 אושר
147 1 יצור ען בחוץ
146 1 רחל מינדל
145 1 הקללה שלום
144 1 שמואל בן יצחק ושושנה
143 1 עגולוקוב
142 1 לחם שום שמיר לא משאיר ברירה
141 1 באטלנה
140 1 תשפח תתתתתתתתתתתתר שביעי של פסח
139 1 יתברך שמו
138 1 עין אביאל ועין ניל״י הם פתרון מושלם
137 1 מנחת ערב
136 1 מקדש
135 1 התשעט י אייר אבשלום בן יהודה
134 1 גוליאן חבריאל
133 1 אני החלטתי מיזמן
132 1 תיקון
131 1 שלום
130 1 אני מבקש רק שלא תכעסי עלי
129 1 בלב שלי
128 1 חצבה
127 1 חנה רחל
126 1 נויזז
125 1 מהיא התפילה לתקן את הסדרות
124 1 אופן המרכבהמעשה
123 1 ווי
122 1 שירה הורוביץ
121 1 הרצל
120 1 אניפפפ
119 1 שאמרתי להדרה ברונקס זו
118 1 יוסף שמעון גוטליב
117 1 הילה נחמן
116 1 ירח בן יומו קרני פרה
115 1 כפרה
114 1 במיטהשלמיאשן
113 1 מלילות
112 1 נרות חנוכה
111 1 בי מאוהב לילי
110 1 רואי
109 1 אהבתי כי ישמע כו את קוליתחנוני
108 1 אתה רוצה סודה
107 1 יגליעקוב
106 1 הארי פותר
105 1 לאה
104 1 נר שביעי שלחנוכה
103 1 רייה שלום מיכל
102 1 רוח דעת ויראת יהוה
101 1 ת מיכל
100 1 יהודית דבורה
99 1 זכוראתשתרסטראל
98 1 שאת לא טובה
97 1 חיים יוסף שרעבי וסיון מיכל פרג א
96 1 מדע
95 1 אלףלמדפהיוד
94 1 למה אלוקים אוהב את אדר
93 1 סיון מיכל
92 1 ירוק
91 1 אלירן בן יחזקאל והודיה בת רחמים אברביה
90 1 מדת השלו״ם
89 1 זיו כפיר
88 1 מזיקים
87 1 שמואל אביבה
86 1 האם אני והאקס שלי נחזור
85 1 טלגארם
84 1 מות
83 1 דבורה לאה
82 1 מזמור שיר ליום
81 1 תלמיד
80 1 מגיפת קורונה בישראל בלבד
79 1 איזה ילדים יצאו לקארין
78 1 תגידי לי את נורמלית מי זוכר אותה ביכלל
77 1 איימי קתלין הייס
76 1 דם ודיו
75 1 שםברא
74 1 שרה מיכל שלום חיים גיי
73 1 ספי נמני
72 1 תפילה לערב לאדר בייטנר
71 1 משה פרג א
70 1 מלכה צדקי
69 1 שערי ציון
68 1 להיפטר
67 1 בו אנשי משה
66 1 זה כמו מלחמה רק בלי ילדים מתים
65 1 אוריאל מרדכי מיטלמן
64 1 האם העינים שלי ישתנו
63 1 אדניה בגוי ן
62 1 זו
61 1 הדס יהודית
60 1 כיוון
59 1 מקץ
58 1 מעגלחייםחדש
57 1 בן זומא
56 1 בלוך המדהים
55 1 שמיקי ראה את קארין מה הוא חשב
54 1 מירון דאגייה
53 1 עין יהב
52 1 יוסף הצדיק
51 1 לך
50 1 דשי מרק
49 1 השם אמיר מלולא
48 1 דליה אבישר
47 1 נתחתן
46 1 נפוץ
45 1 אדיוטמ
44 1 מרים
43 1 ברך
42 1 הרחם של אדר ביטנרי
41 1 אריה ופרוספר
40 1 מרדכי
39 1 אליפח
38 1 צביה אסף
37 1 בפנייך פתחתי את הלב שלי
36 1 השופט של עפרה אמת
35 1 לידר נחל נובע
34 1 טבע
33 1 לקטול אל סימונה ביטנרי
32 1 עכשיו תורך להחליט
31 1 תתתתתת
30 1 מההנחשאמרלמשהרבנו
29 1 הספה
28 1 בארם נהרים
27 1 את הדברים האלה
26 1 משה אליהו
25 1 עדר בת סימון
24 1 תבטיחי לי שלא תפגעי בו
23 1 אלתאחרכו
22 1 אבני
21 1 שלמה יהודה
20 1 אחד יודע
19 1 מלחמה
18 1 היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק
17 1 לאליה מזל טוב והצלחה
16 1 בבית יעקב מרת גליק
15 1 צדיקכובכלדרכיו
14 1 שלומית רון אגלר
13 1 שקל
12 1 מה לי ולך
11 1 ויסתר משה פניו
10 1 לחדש בתורתו
9 1 אש
8 1 בכרמיעיןגדי
7 1 ספר
6 1 מי הוא לפני
5 1 פרנדלי
4 1 הקללה
3 1 חיים שאול
2 1 אושר חן
1 1 שלושפעמיםאחדד