סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
132 30 נז
131 19 חמש שתים
130 16 שבע
129 12 אל הסדר
128 9 אברום ויג
127 8 שמן
126 6 טוב שם משמן טוב
125 5 חוחובה
124 4 הרגתידבור
123 4 איציקערמ
122 4 לירן
121 4 שתיםשלששלש
120 4 שלך
119 3 יום
118 3 עומר יעקבי
117 3 שרתש
116 3 כמראהאשרראיתיבבקעה
115 3 אחדאחדאחדשלוש
114 2 אמיר דשא
113 2 תרפא
112 2 איתי זייגר בלוס אנגלס
111 2 רז קנטרוביץ
110 2 משה
109 2 אמא של שלום
108 2 בולד
107 2 אברהם
106 2 שיראל
105 2 אלון נורדיה
104 2 מזוז
103 1 דר בן צבי
102 1 אברהם בר מצוה מזוז
101 1 ליגמה בולס
100 1 איך אני בשמים הגבוהים אם אני כאן
99 1 אחדתשעעשרים
98 1 שפב
97 1 דאבל
96 1 כאילו וולף
95 1 אמא מרגלית ואבאיששכר
94 1 משה טראובה
93 1 עולם משלם
92 1 תריה
91 1 תתתקנ
90 1 י בכסלו
89 1 דג
88 1 דר ביטנר
87 1 צריךלהתקשראליה
86 1 יוסף חיים ישראל שמחה
85 1 דן פימה
84 1 רגל
83 1 הכינור אל
82 1 יום רביעי
81 1 תתתשלט
80 1 אגנדה
79 1 בראשית
78 1 עידו
77 1 אז למה אני לא עף עכשיו
76 1 הדדעזר
75 1 גוגל
74 1 אברהם מזוז
73 1 אור בחנוכה
72 1 עודד דג
71 1 חצ
70 1 תתתתתתתתתתתתתתתתרקמא
69 1 תקמד
68 1 אימתי
67 1 שלו נגה
66 1 מרגלית יששכר ואברהם
65 1 משט
64 1 חי שופטים
63 1 פוזייה פואד
62 1 הגורל
61 1 אברהם בר מצוה
60 1 תתתקכה
59 1 תתתקכח
58 1 חצוהחצוהיה
57 1 טבעות
56 1 שפח
55 1 רחם
54 1 חצוהחו
53 1 לכו לעזלזל כל משרד החינוך
52 1 אמא מרגלית
51 1 עולם מושלם
50 1 נגע או לא נגע
49 1 ילדיי
48 1 תתרפז
47 1 נסים והילה
46 1 אברהם חתן בר מצוה
45 1 יצחק פינסאן
44 1 תתתקמז
43 1 רומי עפרון
42 1 חיות_בר
41 1 גיא וולף
40 1 מרגלית ויששכר
39 1 משה זאב טראובה
38 1 חשבון
37 1 תרט
36 1 תתתשלו
35 1 מטאל
34 1 י בכסלו תשפג
33 1 אין לי כוח לחיים עצמם
32 1 עצמה
31 1 איירין
30 1 קונפי אווז
29 1 אוי ואבוי
28 1 רחמים
27 1 יונתן גולדשטיין
26 1 רומא
25 1 מרגלית מזוז
24 1 תתתכט
23 1 זה לא פיר למה הוא עף
22 1 תקסו
21 1 חצוה
20 1 שליו נגה
19 1 כלב
18 1 מרגלית
17 1 חלל
16 1 סלמונלה
15 1 הראל
14 1 יהוה הגדול
13 1 ובמורא גדול
12 1 איתי זייגר
11 1 תתתקכו
10 1 ששיםתשע
9 1 תקלח
8 1 עונת_2004/2005_בליגת_האלופות
7 1 מוקםהמגוריםלשתיאש
6 1 כוסדודה של משרד החינוך
5 1 מרגלית יששכר אברהם
4 1 אדר יצחק
3 1 מיעםאתחתןהשנה
2 1 חומוס
1 1 לכם חייזרים מהחלל החיצון
# כמות חיפושים אתמול
262 36 לדרש
261 24 קרטין
260 17 ויקח
259 11 שין למד דלת
258 11 אל הסדר
257 10 שלד
256 7 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
255 5 יוד וו נון הא
254 5 יעול תהליכים וצמצום הבירוקרטיה
253 5 אברום ויג
252 4 הכי מושלם
251 4 דר ביטנר
250 3 אחדארבעאחדשלוש
249 3 י
248 3 נח
247 3 ויגלםויכהאתהמימ
246 3 באיזויערהנעהרשלי
245 3 אלףו
244 3 תקסט
243 3 אחדתשעארבעתשע
242 3 נחלה
241 3 עולם מושלם
240 3 הכי משלם
239 3 קמז
238 2 24_במאי
237 2 לציון
236 2 תרמו
235 2 פ
234 2 השלשיזכורבניוואחיושניםעשר
233 2 בןלשימאינ
232 2 אפריון
231 2 נישואים
230 2 עומר יעקבי
229 2 תתתשנג
228 2 אחדתשעאחדאחד
227 2 אחדאחדאחדשבע
226 2 ציון
225 2 עץ
224 2 לשם אשל
223 2 תתתתתתתתתתתתתתקעט
222 2 אלהים
221 2 ואברהם כבד מאוד במקרה ובצאן
220 2 אטימולוגיה
219 2 תרנב
218 2 שמנים
217 2 קצט
216 2 צילי
215 2 אחדתשע
214 2 מההולךלקרותלי
213 2 הבונים
212 2 תתלב
211 2 תתתתסו
210 2 מגיד
209 2 כבש
208 1 מתן ודניאל
207 1 רבינו ישעיה זצל בן רבינו משה זצל
206 1 אריקתלחי
205 1 מה הרע שבעולם
204 1 בלי מטענים
203 1 החוף
202 1 אמונה לואה
201 1 תתתתתתתתת
200 1 לילט
199 1 ומחט
198 1 הבעל_שם_טוב
197 1 אדר
196 1 ועינינו תראינה את הפלא הישראלי בעת הזאת וכלנו נרצה ונבחר
195 1 ש
194 1 רומי
193 1 ואברם כבד מאד במקרה בכסף ובזהב
192 1 לעולם לא להיות בכלא
191 1 בעותים
190 1 רעננהעושאוטובוס
189 1 רומן
188 1 אחדארבעיםשלוש
187 1 תמונה ארגמן שלכת
186 1 תתתיו
185 1 מחלקת יולדות א קומה ד
184 1 אילן תמר
183 1 שסא
182 1 מזוכיזם
181 1 הכל כל כך מושלם
180 1 הפלה
179 1 חורבן הבית
178 1 בתוך הראש מה יש לי
177 1 נועם זיסו
176 1 רוטב_עגבניות
175 1 שם אמיתי בהחלט ולא שקרי
174 1 תתתה
173 1 מהזיווגומיםעליונים
172 1 עשרששו
171 1 עדיף
170 1 זכור אתסטראלשתפמלה
169 1 רבי ישעיה בן משה
168 1 חישעדגכךחגכ
167 1 סמויה
166 1 עדנעדנ
165 1 האם קארין התאהבה באבא
164 1 בסו
163 1 אלףשש
162 1 שמים
161 1 משה עבדי
160 1 אסי עזר אדר ביטנרי אמת
159 1 תתתיד
158 1 מחלקת יולדות א איכילוה
157 1 עזראל איך לא להתיחס לנשים
156 1 שו
155 1 לי לחוביץ חזי שייב זוגיות
154 1 הכל מושלם לחלוטין
153 1 ביוםההוא
152 1 נתן רוטמן
151 1 פד תעניות
150 1 טלי גוטליב
149 1 חג פורים שמח
148 1 סטפנו
147 1 מוטי אלקובי
146 1 תתשצט
145 1 איתי זייגר בלוס אנגלס
144 1 בראלנו
143 1 שנז
142 1 פרנקל
141 1 כולם מקנאים בו
140 1 רבי ישעיה בן רבי משה זצל
139 1 קן אור נרקיס
138 1 אלירן פרג
137 1 הומואים לגז
136 1 רחלי ויעלי אדלר
135 1 אבי מעוז
134 1 העין
133 1 יתדשלושהת
132 1 פרק ארבע
131 1 קקי
130 1 תתתשכט
129 1 ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה
128 1 שוו
127 1 מנחם_גולן
126 1 מגלגל הגלגל סובב סביב עולה ויורד על אופניו
125 1 עולם משלם
124 1 עו
123 1 משרד ה ״ חינוך ״
122 1 תתקה
121 1 גבריאל אלהים הכי מושלם
120 1 אניעוברלגוראצלה
119 1 שסזו
118 1 רוק_אנד_רול
117 1 רבינו ישעיה בן רבינו משה זצל
116 1 שביט
115 1 המשא אשר חזה חבקוק הנביא עד אנה יהוה שועתי ולא תשמע אזעק אליך חמס ולא תושיע
114 1 גו ביידן
113 1 הצעה מלהיבה ממישהוהיום
112 1 אוהב למצוץ לאלדר
111 1 תינוקי אמר יהלי
110 1 המיםהעליונים
109 1 בגלל הטיול השנתי
108 1 אבי מיקל
107 1 אסתר אומרת מה זה עולם זה ובום מתה
106 1 תתתשכג
105 1 האהבה היא ממשית
104 1 הכול מושלם
103 1 תשצא שביעי של פסח תתתתתתתתתתתתר
102 1 עמי בא בחדריך
101 1 נחשו מה אני ונחשו מי אני ודעו מי לי בלבבי
100 1 יודעיןצדיקו
99 1 יעקב_הצדיק
98 1 אלדר
97 1 תתשעה
96 1 מחלקת יולדות א קומה
95 1 שני
94 1 שנט
93 1 אסתר גליה
92 1 צהובות
91 1 ברא
90 1 משה צבי
89 1 רבינו ישעיה זצל בן רבינו משה זצל קערעסטיר
88 1 אלילים
87 1 האם חולמים עלי
86 1 החתן שמעון והכלה מרגילת ורטהיימר א תמוז תשפג
85 1 אבדשמה
84 1 נמרוד נדבורני
83 1 עזר יעקבי
82 1 הצלחה אמיתית בוסט סייד מרקט
81 1 קשירת קשר לשלום ומיכל
80 1 עוז גולדשטיין קארין דונא עטר אמת
79 1 האש
78 1 הילית
77 1 ישעיה בן משה
76 1 משהומענין
75 1 לך אל נמלה
74 1 אלףלמדפהיוד
73 1 רחלי ובר
72 1 אחדשלשיםושבעתשע
71 1 פשרחלמאיהודענני
70 1 למהלרקיעקוראיםשמים
69 1 ג בסיון תשנד
68 1 תתתי
67 1 מחלקת יולדות א
66 1 אז מה יהיה עם קולות האינונים
65 1 הכל מושלם
64 1 שמואלה
63 1 הכל מושלם לגמרי
62 1 יוסף שמעון גוטליב
61 1 זהר
60 1 אננה ראוך
59 1 יובל
58 1 איתי זייגר
57 1 הנעלם
56 1 אמריקה_הדרומית
55 1 איהןתתילתאייהח
54 1 רבי ישעיה בן רבי משה
53 1 לז
52 1 עלייך
51 1 ליאל ברכה
50 1 כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה
49 1 רחל ובר
48 1 המשילות בדרום
47 1 סיגלית הנדשר פרקש
46 1 למהישמיםעליונים
45 1 שובר שורות
44 1 פטריה
43 1 תתתשנט
42 1 מחלקת יולדות א ד כסליו
41 1 רוני_בר-און
40 1 פטדה
39 1 איך להרזות
38 1 הכל מושלם בדיוק
37 1 צף הצער
36 1 גלעד יודוביץ חי לנצח
35 1 קעד
34 1 ע
33 1 עדי
32 1 עידו
31 1 תתשה
30 1 גבריאל ארד
29 1 אב_בית_דין
28 1 שסז
27 1 לשם
26 1 אדנה ארגש
25 1 רבינו ישעיה בן רבי משה זצל
24 1 גיא
23 1 איראן פצצה גרעינית
22 1 ועדת_וינוגרד
21 1 מופתי
20 1 ברהמה
19 1 לא הומו
18 1 איךלהגיעלמיםהעליונים
17 1 אין מחר בית ספר
16 1 להצטלם עומדת על באלה
15 1 תפילה אם ועובר חיובית
14 1 שלמה טאו
13 1 רצד
12 1 בני רגב האלה
11 1 עוז בן יוספה קארין
10 1 תרנז
9 1 הכימשלם
8 1 מוצץ טוב
7 1 קלד
6 1 תתתג
5 1 גבריאל אלהים הכי משלם
4 1 גנן גידל דגן בגן דגן גדול גדל בגן
3 1 אורי אהרון אלון
2 1 מרגיש סקול באבנים
1 1 ובזהב