סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
179 10 אאמסידרהעודשתחשח
178 2 שנאי שלום מיכל
177 2 שסז
176 2 בשבילמהנקרעליהשריר
175 2 ארץ חם
174 1 ג׳ימי הנדריקס
173 1 מיזאתשירלי
172 1 עיקוםשיניהנחשבחלום
171 1 א\\\'_בתשרי
170 1 איפהאגורבקיסריהלפיאאמ
169 1 אאמסידרהעודשתחשח\"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1331681484)))and\"
168 1 רעננה זה אחלה עיר
167 1 תשפגתתרתתתתתתתתתת
166 1 שקית
165 1 אל אלהי רוחות
164 1 פיט
163 1 מהעקרהליבקיסריה
162 1 מיממתינהליבקיסריה
161 1 בוקר
160 1 דוד בן הרוש בן מרינה הראש
159 1 אסנת אריה מיכל ושלום ו
158 1 כבהאתהאורבבקשה
157 1 תאריךהמוותליש
156 1 אאמסידרהעודשתחשח\'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(\'b\',0)=\'b
155 1 למהפוקרעליאתהשריר
154 1 שחר
153 1 מזגןבחלום
152 1 האינטימי
151 1 חיים שרעבי סיון פרג
150 1 שירליואני
149 1 הוא יהודי
148 1 תשע שש
147 1 קיסריהמהמתאיםליב
146 1 מסורת
144 1 טיגאבו מקואננט טמרת ראה
143 1 מלכה-צידון
142 1 תמונה בסבווי שיער ילדים יהוה אמת
141 1 ליאה
140 1 נשמהתאומהבקיסריה
139 1 מיתכבשאתיבקיסריה
138 1 שולט
137 1 אני אוהב מיכל
136 1 אבי שצפה
135 1 חופשיים
134 1 אמן
133 1 אאמסידרהעודשתחשח\'\"\(
132 1 אדםרוטשילד
131 1 אביטל
130 1 אאמקיסריה
129 1 בראאני
128 1 מירוצהלהיותאתיבקיסריה
127 1 שיחת
126 1 שירלימיזאת
125 1 יניב המגניב
124 1 תהיה כבר בעלי תודה
123 1 מקוםהמגוריםשליבקיסריה
122 1 סבתא אלישבע
120 1 קרח
119 1 אאמרוצהלגורבקיסריהבחלום
118 1 ששעשריםמאות
117 1 אלמוניואדמוניפלוני
116 1 היאבקיסריהעכיוש
115 1 עיקוםניבשלנחשבחלוםואנישר
114 1 זה נישבר
113 1 החפץ
112 1 תהיה כבר בעלי לכל החיים
111 1 היכןלאעבורהחודש
110 1 תלמי
109 1 ליאת
108 1 אסנת אור לוירר
107 1 מיגרהבקיסריה
106 1 היאמחכהליבקיסריהושמה
105 1 בן אדם מושלם הוא אמת אלהים
104 1 שירלירוטשילד
103 1 למה
102 1 בחירה חופשית
101 1 הגלגולהבאשיל
100 1 צד
98 1 אאבמתבחול
97 1 מהיקרהאתיבחודשיולי
96 1 לתינוק
95 1 לגורבקיסריה
94 1 חיים אסנת ו
93 1 איפהאגורבקיסריה
92 1 אאמסידרהעודשתחשח\'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1470666435)))and\'
91 1 מרקוס ומיכל ווסטון
90 1 תנ
89 1 אור
88 1 תמיר כהן אל תוציא מילה כי תמות שלומי מרקוביץ מרקוביצי נפגש עם השטן ומדבר עם יהוה
87 1 נעמי חסכלוביץ אור
86 1 מיגרהבקיסריהעכשיו
85 1 מהשמהוהיאבקיסריה
84 1 אנימאמיןאמונהשלימהבביאתהמשיחכו
83 1 סאסיא חנה ראטה
82 1 חי חי הוא יודך כמוני היום
81 1 הגלגולנשהמבהאשיל
80 1 אאמסידרהעודשתחשח鎈\'\"\(
79 1 ספין_אוף
78 1 הגר
77 1 מדוענקרעליהשריר
76 1 תתרסז
75 1 איסט
74 1 שירליקיסריה
73 1 להוציא את פח מאוהב
72 1 תהיה כבר בעלי כל החיים
71 1 היכןאגורביולי
70 1 אלופת העולם
68 1 ה\'תשכ\"ה
67 1 אדר מי אתה
66 1 רותי
65 1 החתול פיט
64 1 נשמהתאומהבקיסריהמי
63 1 למהאאמרוצהלעבורלקיסריה
62 1 ששיראל אמרה דובדבן אחרו ונילה
61 1 ליטא
60 1 אגוראיתה
59 1 מתיאמותלי
58 1 אאמסידרהעודשתחשח\'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(\'r\',2)=\'r
57 1 עונשקריעתשריר
56 1 שרון אור
55 1 מאיהסיני
54 1 משהומענין
53 1 שרה ומיכל
52 1 מהאעשהעםשירלי
51 1 רויטל
50 1 הסיפור
49 1 אינסומניה
48 1 קריעתשריר
46 1 אתה הומו
45 1 ולמען
44 1 אשןעםאשתי
43 1 הנשמההתאומהבקיסריה
42 1 אמיר זולה
41 1 בחורהשאוהבתאותיבקיסריה
40 1 עשה שלום במרומיו
39 1 קדש הוא
38 1 האלקי רבי יצחק
37 1 הקבוצה מתה
36 1 באיזהאמןאזכה
35 1 רונית אורנה
34 1 קרמבובחלום
33 1 שירה
32 1 מינמצאתבקיסריה
31 1 היאמחכהליבקיסריה
30 1 כשאנילעצמי
29 1 שירלימיזאתבשבילי
28 1 תהיה
27 1 עופר שוורץ
26 1 היכןימצאוואיתביולי
25 1 לא לרחם על הרשעים
23 1 ממט
22 1 אאמרוצהלגורבקיסריה
21 1 יצחק ושמחה תהילה פיספסו את האוטובוס לצפת
20 1 שריפה
19 1 נועהתיאש
18 1 ערן סיון
17 1 ה׳ מי זה אומר
16 1 קטן חזק
15 1 חרם_דרבנו_גרשום
14 1 אלישע ויעלי
13 1 מור
12 1 מימחכהליבקיסריה
11 1 איךקוראיםלבתזוגלחיים
10 1 בא לי
9 1 בתכמהשירלי
8 1 אחיה מאיר בן אמירה
7 1 לשם יחוד קודשאבריךהוא
6 1 המקוםשבואוולד
5 1 ימהבתליש
3 1 נויה
2 1 היכןאניאשןאחרישאעזובפה
1 1 וורקה קאל אב
# כמות חיפושים אתמול
199 7 א\\\'_בתשרי
198 3 ליאת גקלר
197 3 יעל לב תסד
196 3 רוני
195 3 תהיה כבר בעלי אבי שלום
194 3 אלה אלאונורה קרימוב
193 3 מכשפה
192 3 שלוםשלוםומבורכת
191 3 אלאונורה קרימוב
190 2 רבקה ביטרן
189 2 בארץ
188 2 תהיה כבר בעלי כל החיים
187 2 שםהבתשלי
186 2 אבנר פראג
185 2 תצועדן
184 2 תשע שש
183 2 שבעשתיםשמונה
182 2 אלכסנדר אברהם
181 2 מי שאוכל חי בסרט
180 2 בקרוב אצלנו
179 2 בלא
178 2 הדבורה מאיה
177 2 הפועל_כפר_סבא
176 2 תתתלח
175 2 קום תתהלך בארץ
174 2 ותהיה כבר בעלי בי שלום
173 2 קמב
172 2 שבנו אליך בבשתפנים
171 2 היסטוריה
170 2 קיא
169 2 שצא
168 2 שםקדוש
167 2 ישראל בער
166 2 שטן
165 2 תהיה כבר בעלי
164 2 תהיה כבר בעלי אדון שלום
163 2 עץ הדעת טוב ורע
162 2 ברק
161 1 זיו ברקו
160 1 למה אני לא מבין כלום ונראה כמו אשה שמנה נבלה
159 1 דברחשובשיקרהליבימיםהבאיםאילו
158 1 יהלי האם אני גבר
157 1 יפו
156 1 יחיאל פדידה
155 1 תהיה כבר בעלי בי שלום
154 1 שלומי
153 1 האם קרן יודעת בכלל מי זה סטיבן
152 1 העישון
151 1 פסים
150 1 כבהאתהאורבבקשהת
149 1 מ
148 1 תריד
147 1 שכו
146 1 תהיה כבר בעלי אב שלום
145 1 אלה קרימוב
144 1 משה אייזענבערג כשרונות
143 1 אדר בן בת סימונה ויצחק יהוה אמת
142 1 למהפוקרעליאתהשריר
141 1 אלקים מה עם הרחם שלי
140 1 קהילה יוצרת קהילה
139 1 צפת
138 1 כן
137 1 תהיה כבר בעלי בשלום
136 1 נחלה
135 1 אדנה ארגש
134 1 גשםטלהוה
133 1 אלקים אני לא מבין את זה מי אני למה אני צריך לראות את עצמי מבעד לעצמי
132 1 תגיד
131 1 ניר גולן
130 1 עפולה
129 1 מי האיש אשר יורנו
128 1 גל יוסף
127 1 דון יצחק
126 1 השיבנוכואליךונשובחדשימינוכקדם
125 1 לינוקס זה קבצים
124 1 מג
123 1 אנו נהנים עם יצחק ושמחה תהילה בשבת ראש חודש אייר
122 1 ליאת
121 1 עונשקריעתשריר
120 1 חישעדגכךחגכ
119 1 אכל אשר יאכל
118 1 אדםרוטשילד
117 1 זיו
116 1 איריס
115 1 ותהיה כבר בעלי בשלום
114 1 סימה
113 1 גילי פרץ
112 1 הדר בן בת סימונה
111 1 למה אני צריך לראות את עצמי מבעד לעצמי
110 1 עופר שוורץ
109 1 אם זה
108 1 ריקי נחמן
107 1 ותהיה כבר בעלי אבי שלום
106 1 לעככיכיהצהצבחה ה י
105 1 הסיפור
104 1 תהיה כבר בעלי תודה
103 1 גאוה
102 1 פנינה בן שושן
101 1 זהבה בינה
100 1 לב ההר
99 1 עקרבית
98 1 יוני מכיר את כל רמלה
97 1 ותהיה כבר בעלי אב שלום
96 1 פיה
95 1 חתול_בר
94 1 בחירה חופשית
93 1 הפלה
92 1 רגש
91 1 דברחשובשיקרהליבימיםהבאים
90 1 אסנת מארק חוזרת
89 1 מילה
88 1 לשם יחוד קודשאבריךהוא
87 1 שמעון ועינב
86 1 השם בני ישראלעל
85 1 הדר בן אלין איתי בן איילת
84 1 חי חי הוא יודך כמוני היום
83 1 השםשלהבתשלי
82 1 כבהאתהאורבבקשה
81 1 בשבילמהנקרעליהשריר
80 1 חופשיים
79 1 לבנון
78 1 למה דבורה שלחה אימייל לאמא ולא לי אמת
77 1 אני רוצה את הבית שלי חזרה בריברדיל
76 1 בנימין ביבי נתניהו ראש ממשלת מדינת ישראל והמלך שלנו לעולמי עד ולנצח נצחים
75 1 תפילה לחיבור גן עדן עם קרן עיני אדר בייטנר
74 1 יצחקוב
73 1 למה קרן לא רואה שאני גבר
72 1 סימן שזה מציק לך
71 1 קטן חזק
70 1 שמט
69 1 רפאל אברהם שרה אורלי
68 1 מה אבא חשב על קארין
67 1 הקבוצה מתה
66 1 אלירן בן יחזקאל והודיה בת רחמים אברביה
65 1 דוד_המלך
64 1 תהיה כבר בעלי לכל החיים
63 1 רבקה נילי
62 1 שגב טל
61 1 מוצש
60 1 נגידשמאאבדשמה
59 1 אביב אגם
58 1 איזמיר
57 1 יצחק פייוויש בן בריינה מלכה
56 1 אינעתידלהתחתןאיהת
55 1 מהישליברחובקפלןהרצליה
54 1 אדניו
53 1 מרקוס ומיכל ווסטון
52 1 פוקרעליאתהשריר
51 1 דןדישלחידו
50 1 שחקן_קולנוע
49 1 שליורוטשילד
48 1 לאום
47 1 יחיאל
46 1 מאיר אדרי
45 1 גדולים
44 1 ונוס
43 1 גפן בת ארבעים ואחת
42 1 רבי ישראל אבחצירא
41 1 בניה ריין
40 1 אלי עמנואל
39 1 יהלי זה לא פיר בא לי להיות גבר
38 1 רעננה זה אחלה עיר
37 1 אלופת העולם
36 1 ביוםבהוא
35 1 מחנה הראה סניף בקעה התשעט
34 1 שמב
33 1 מיכל קורנברג
32 1 הריח של הקקי
31 1 אמא חוגגת חמישים ותשע
30 1 אדר בן בת סימון סימונה
29 1 מסורת
28 1 קריעתשריר
27 1 סבתא אלישבע
26 1 לא לרחם על הרשעים
25 1 ימהבתליש
24 1 שנאי שלום מיכל
23 1 מה קרין דונה אוהבת בי
22 1 למה צחה
21 1 עוד עמנואל ויזר
20 1 בני גנץ
19 1 הקנאה
18 1 למה אני לא מבין כלום ואני נראית כמו אשה שמנה נבלה
17 1 פדיחה
16 1 רויזא
15 1 יעל לב תסד אמאלה
14 1 נאצים
13 1 מזה כהן
12 1 קרל
11 1 התמונה של קרין עם הכובע הלבן אמת
10 1 שלוםדשלוםומבורכת
9 1 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
8 1 שמחה תהילה זכתה לשני עשורים
7 1 אלישבע
6 1 זוג משמים
5 1 ספין_אוף
4 1 בני גנץ כחול לבן
3 1 לח
2 1 תינוק בן ברכה מינדל
1 1 אסף סלומון אומן חושים