סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
25 2 חיים-זיגער
24 2 מזל טוב לדפנה ואיתי ליום נישואיכם
23 1 אחשוורוש
22 1 הריגה
21 1 מרדף
20 1 בסד
19 1 גור בן עשר
18 1 מזל טוב לדפנה ואיתי
17 1 מזל טוב לדפנה ואיתי ל ליום הנישואין
16 1 מזל טוב לדפנה ואיתי ליום הנישואין
15 1 אהרון שקד
14 1 מזל טוב ושתוחה בת שבעים
13 1 מבנה עתיק
12 1 ישושים
11 1 עופר שלח
10 1 במלאכי
9 1 תתתכא
8 1 תתתי
7 1 תשמח
6 1 תתס
5 1 תתרסח
4 1 תתתריב
3 1 שזאייל
2 1 סרנס
1 1 מזל טוב מאירה בת שבעים
# כמות חיפושים אתמול
352 9 בר בוקטוס
351 9 אחשורוש
350 9 בנימין נתניהו
349 7 חן שאבי
348 6 נתניהו
347 4 יוני ירום
346 4 חיים-זיגער
345 4 בגצ
344 3 שם-אלזרה-אביתר
343 3 בני גנץ
342 3 אלעד
341 3 תתכא
340 3 לפיד
339 3 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי
338 3 מתן שפר
337 3 אשכנזי
336 2 הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון
335 2 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון
334 2 חזיר_יבלות
333 2 הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון
332 2 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמו
331 2 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון והן חלמא
330 2 גנץ לפיד יעלון אשכנזי
329 2 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזב
328 2 דב
327 2 שרה נתניהו
326 2 לרעךכמוךואהבת
325 2 מטומטמת
324 2 ישראל
323 2 שששלושארבע
322 2 זיו שפר
321 2 אנסטסיה שאבי
320 2 ביבי נתניהו
319 2 גנץ
318 2 ציפור
317 2 שששלושארבעמאותיםו
316 2 בן ארי בן גביר
315 2 שאגוצרריך
314 2 שמואותתםאותת
313 2 עמית בוקטוס
312 2 בני
311 2 והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי
310 2 ביתרישיודתואלףשין
309 2 מיכאל בן ארי
308 2 גנץלפידיעלוןאשכנזי
307 2 ארון_הברית
306 2 נאוה
305 2 בת המן י
304 2 כד שמן
303 2 בת המן בן המדתא
302 2 מזל טוב לדפנה ואיתי ליום הנישואין
301 2 פורים
300 2 אדיןגבריא
299 2 יוסי
298 2 ציון ישועה
297 2 מזל טוב לדפנה ואיתי
296 2 אסתר המלכה
295 2 מה מתאים למספר קשור ליום הולדת
294 2 קישינעווער שחיטה
293 2 שרון שוקרון
292 2 רותם-דורון
291 2 אביעד משה
290 2 רק ביבי
289 2 דב אליהו
288 2 תשז
287 2 מועצה_אזורית_מטה_אשר
286 2 אלףממיודריש
285 2 כערכיאלופיומידעי
284 1 אלףממיודרישביתנוןסמךוואפהיודהא
283 1 תתתתתתתתתתתתתרעו
282 1 תתתרפב
281 1 אברהם
280 1 עידן
279 1 כולם אוהבים אותי
278 1 תתתתקה
277 1 נתנאל לוי
276 1 גיגי
275 1 תתתתתתתתת
274 1 אלי אדוואי
273 1 תתתתצא
272 1 בני גנץ יאיר לפיד בוגי יעלון גבי אשכנזי
271 1 אדנה
270 1 המן הרשע
269 1 תור
268 1 תתתתתתתתרלה
267 1 מיכאל בן ארי איתמר בן גביר
266 1 תימנים
265 1 שגית ישועה
264 1 אורטל יצחק
263 1 אורטל יצחק ישועה
262 1 אורטל ישועה
261 1 אלירן ישועה
260 1 עמרי ישועה
259 1 עמרי אלירן ישועה
258 1 ירדנה ישועה
257 1 יהונתן ישועה
256 1 שושנה ישועה
255 1 עוצמה לישראל
254 1 אלדד בן ארי
253 1 קרדוש בן לולו נבהל
252 1 אחשוורוש
251 1 ביביושרהנתניהו
250 1 ביבישרהנתניהו
249 1 עדן ישועה
248 1 ציון ישועה בוואטסאפ
247 1 ציון ישועה משתמש בוואטסאפ
246 1 טומפיה
245 1 ישועה מסמס ציון
244 1 ישועה מסמס
243 1 ישועה שולח אס אמ אס
242 1 ישועה שולח הודעה
241 1 ישועה גולש בפייסבוק
240 1 ציון גולש בפייסבוק
239 1 ציון משתמש בפייסבוק
238 1 ציון ישועה משתמש בפייסבוק
237 1 חנה ישועה
236 1 ציון ישועה גולש בפייסבוק
235 1 ציון ישועה בפייסבוק
234 1 ציון ישועה מסמס
233 1 ציון ישועה שולח אס אמ אס
232 1 ציון ישועה שולח הודעה
231 1 ציון ישועה משתמש בוואטספ
230 1 בנימיןשרהנתניהו
229 1 בני גנץ החמור
228 1 אלעד דב
227 1 יעלון אשכנזי לפיד גנץ
226 1 שלומית סבו
225 1 האיש הזה
224 1 היטלר
223 1 יעלונגנצלפידאשכנזי
222 1 נשות הטאליבן
221 1 יעלו נגה לפיד
220 1 קוףדלתוואשיןהאאלףלמד
219 1 קח
218 1 קוףדלתוואשין
217 1 אלףלמדהאיודממווא
216 1 עד חצי
215 1 אלףלמדהאיודממ
214 1 חצי
213 1 ביתרישיודתואלףשיןביתרישאלף
212 1 רוחגדולההטיל
211 1 בת המן
210 1 בתו של המן
209 1 הבת של המן
208 1 מיכאל רביבו
207 1 בניהו
206 1 בנימין_נתניהו
205 1 פרעות קישינב
204 1 הכריות-קוקסינילים
203 1 רק נתניהו
202 1 שמוליק שמוליק
201 1 כחול לבן
200 1 מיליון
199 1 ליאן
198 1 יובל
197 1 היטלר באמת
196 1 שקד בנט
195 1 בת המן בן המדתאא
194 1 בת המן האגגי
193 1 בת המן הרשע
192 1 בת המן נרשע
191 1 רוחגדולה
190 1 ביתרישיודתו
189 1 ביתרישאלף
188 1 ותנתינה
187 1 פלתוא
186 1 נפתלי בנט
185 1 אלףממיודרישממלמדדמלואואלף
184 1 אלףממיודרישממלמדדמלואו
183 1 דלתכףאלף
182 1 יוסי קאשי
181 1 קסא
180 1 אחדששאחד
179 1 אחדששאחדשמונה
178 1 תתתתיח
177 1 תתתתת
176 1 סיגל
175 1 יסכה
174 1 טלי
173 1 יפה
172 1 שרה
171 1 כאתלילאשה
170 1 כאתלילאשהי
169 1 ויהיכן
168 1 חיתיודדויממ
167 1 המהמולכותאתהאיפה
166 1 ששששיםיומאת
165 1 ששששיםיומאות
164 1 ששששיםיו
163 1 ששששיםי
162 1 ששששים
161 1 בכורותכו
160 1 שששלושארבעמאותיםוו
159 1 שתיםשלוששלוש
158 1 שתיםםיתששמונה
157 1 עץחיים
156 1 חמשארבעאחד
155 1 למדניחקיך
154 1 אשיחבמשפטיך
153 1 ותדע
152 1 ויהיכןותדע
151 1 רבקה
150 1 משהבקיש
149 1 קן
148 1 יעלון
147 1 שאגוצרריךבקרבמועדך
146 1 בקרבמועדך
145 1 שי שאול לוי
144 1 שי לוי
143 1 עלוהיבדתאלההלהןהשכחנא
142 1 עלוהיבדתאלהה
141 1 להןהשכחנא
140 1 דנהכלעלה
139 1 דנהכלעלהלהן
138 1 דילאנהשכחלדניאל
137 1 אדיןגבריאאלךאמרין
136 1 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן
135 1 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן חלמא ופשרה החוני
134 1 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון ו והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן חלמא ופשרה החני
133 1 אחשברוש
132 1 קןציפור
131 1 יהונתן
130 1 משהבןזהבה
129 1 לרעךכמוך
128 1 לרעך
127 1 אהבתרעים
126 1 אהבתאישלאשתו
125 1 אהבתאשהי
124 1 אהבתאשה
123 1 אהבתהאהבות
122 1 אהבהכהעזה
121 1 אהבתהברואים
120 1 אהבתהבורא
119 1 אהבתהשם
118 1 אהבתהטוב
117 1 קןציפורה
116 1 בניה
115 1 תהילה
114 1 מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון ו והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן קדמי להן חלמא ופשרה החוני
113 1 אנוש מהכיתזכנו
112 1 אנוש מהכיתזכרנו
111 1 רב האור
110 1 יי
109 1 יט
108 1 יום הולדת שמח למופסה
107 1 יום הולדת שמח למוטי
106 1 יום הולדת שמח
105 1 איזה משפט מתאים למספר
104 1 יום הולדת למוטי
103 1 יא
102 1 י
101 1 ט
100 1 יום הולדת
99 1 ואהבת
98 1 שירז
97 1 ערן עזריאלי
96 1 ערן
95 1 גשמי נדבה
94 1 מזל טוב לדפנה ואיתי שפורן
93 1 מזל טוב לדפנה ואיתי ליום נישואיכם
92 1 אנוש יביט מרחוקבו
91 1 אנוש יביט מרחוק
90 1 כערכיאלופיומידעיאנושואתה
89 1 כערכיאלופיומידעיאנוש
88 1 אולפיומידעי
87 1 אולפי
86 1 כערכי
85 1 מלכותדמלכות
84 1 ינון מלמד
83 1 תשעז
82 1 תשהז
81 1 חג פורים
80 1 גמלך
79 1 אחד עשרה שנות נישואין
78 1 ארבעים ושמונה
77 1 היום אני בן ארבעים ושמונה
76 1 רומא
75 1 בנימיןנתניהו
74 1 בעז קפלן
73 1 הבטחה
72 1 רפואה-סינית-מסורתית-אורנה
71 1 איתי אלנקווה
70 1 שירלי אלנקווה
69 1 שטן
68 1 הדר שאבי
67 1 ואב יונגי
66 1 ניכויים
65 1 תרנא
64 1 יאיר
63 1 יאיר לפיד
62 1 קיב
61 1 אתה סתר לי
60 1 הבג״ץ
59 1 בג״ץ
58 1 בעז
57 1 עירן רם
56 1 ערן רם
55 1 ביבינתניהו
54 1 הליכוד
53 1 ביבי
52 1 שיח בצובה
51 1 שפע גדול יבוא לעולם
50 1 המו
49 1 הומו
48 1 אלי אלי
47 1 פה כחול לבן
46 1 פה
45 1 פור
44 1 ויהי בחצי הלילה
43 1 המורה הכי טובה
42 1 חן שלמה
41 1 פורים שמח
40 1 עמיחי שמח
39 1 אימתי מזלטוב
38 1 אורי שמואלי
37 1 רם שמואלי
36 1 ניר אליהו אלון אלזה סיוון
35 1 ניר אליהו אלזה סיוון
34 1 ניר אליהו אלזה סיון
33 1 ניר אליהוסיון
32 1 ניר אליהו
31 1 ושתי
30 1 משה פייגלין
29 1 תתלי
28 1 טראמפ
27 1 טרמפ
26 1 לפיד אשכנזי יעלון גנץ
25 1 שי וליאור
24 1 הכל טוב
23 1 זכיה בטוחה
22 1 יהודה בלי
21 1 אורנה
20 1 ניר אליהו אלון אלזה סיון
19 1 ניר אליהו אלון סיון
18 1 מיכאל הלוי
17 1 גנץ יעלון לפיד אשכנזי
16 1 בן דוד שאבי
15 1 שחר כהן
14 1 דנה שפר
13 1 גיא שראל ויובל שאשא
12 1 יובל שאשא
11 1 ערב_הסעודית
10 1 דניאל והדס עמאר
9 1 עמלק
8 1 ספק
7 1 יצר הרע
6 1 נועם
5 1 ץ
4 1 גיא שראל
3 1 מיתר צוברי
2 1 דיני_מלחמה
1 1 משהבקישבןזהבה