סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
47 3 לא אתכם לבדכם אנכי כרת את הבריתואת האלה הזאת הזאתו
46 2 סיגל בר
45 2 אייל הירש אשכנזי שמואל
44 2 קסה
43 1 קסג
42 1 קסד
41 1 קסב
40 1 קסו
39 1 קסז
38 1 קסח
37 1 קסט
36 1 קסא
35 1 קע
34 1 קעא
33 1 מיהכןאשיגכסף
32 1 פעימהאלקטרומגנטיתאמאואבא
31 1 פעימהאלקטרומגנטית
30 1 הילה קופרמן
29 1 יגאל_עמיר
28 1 קעה
27 1 קעד
26 1 קעג
25 1 קעב
24 1 ניר כי טוב
23 1 ניר
22 1 נטע
21 1 שמואל אייל הירש אשכנזי
20 1 שמואל-הירש
19 1 אלף הא ואו הא אלף הי ויו הי אלף הה וו הה אלף הי ואו הי
18 1 אלף הא ואו הא אלף הי ויו הי אלף הה וו הה
17 1 אבי דהן
16 1 רבי שמעון בר יוחאי
15 1 לב
14 1 גב
13 1 שלוש מאות ושתיים
12 1 עוגת שוקולית
11 1 נימה בת לאה
10 1 רותם אברהמי
9 1 רפאל ורותם
8 1 שארית יג יהודה
7 1 שארית יג
6 1 שארית
5 1 רינה
4 1 יקותיאל יהודה בן משה
3 1 ישראל בן אליעזר ושרה בעל שם טוב
2 1 ישראל בן אליעזר שרה בעל שם טוב
1 1 משה ואהרון
# כמות חיפושים אתמול
270 10 לחיים-טובים-ולשלום
269 7 ישראל
268 3 דוד הדצצחחחחחגחחחג
267 3 נחש ישר כמו סרגל
266 3 תתתרסאר
265 3 לא אתכם לבדכם אנכי כרת את הבריתואת האלה הזאת הזאתו
264 3 קכח
263 2 משרה
262 2 אחדשתיםשששתים
261 2 יוני ירום
260 2 מתן ששה
259 2 סבא מוטי
258 2 קצט
257 2 קלב
256 2 תיאה
255 2 שיחת חולין בבית המדרש
254 2 נעם
253 2 חחנמימנניעננחמממחלוו
252 2 נעמה
251 2 תתתתתתתתתתת
250 2 תתתרמא
249 2 תתתכא
248 2 תתתכאלש
247 2 תתתכאלשרכ
246 2 חיים
245 2 דין עני משפט אבינים
244 1 קנט
243 1 משה פתיחי
242 1 משרתו
241 1 קנח
240 1 תומר עופרי
239 1 כתר עץ חיים
238 1 נל
237 1 דונלד טראמפ
236 1 משיח בן דוד
235 1 קדמונים
234 1 שלמה ארצי
233 1 נ
232 1 קנג
231 1 קנב
230 1 קנד
229 1 קנא
228 1 קנה
227 1 קנו
226 1 קנז
225 1 מני
224 1 תמי
223 1 ציטה
222 1 איתי
221 1 אראה מראות אלהים
220 1 ואני בתוך הגולה על נהר כבר
219 1 ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש
218 1 כה
217 1 קסא
216 1 גן מגנצח חגחחגללג צככ
215 1 לכללכלתתככללעלעלעצכצצככ
214 1 חגיייגחגחכף צחלכתצצכצצככ
213 1 יגן
212 1 תתתקמ
211 1 חגיייגחגחכחגגצכחכ
210 1 ייייענננעענייי
209 1 לכלכלכייייענננעענייי
208 1 שערי חיין
207 1 ואראה מראות אלהים
206 1 המלך יויכין
205 1 תומר
204 1 ביקור חולים
203 1 עמית נגיד שוהם סלומונוב שקד פרץ ליאל זלצמן סופי ויצמן דניאל בחוס שירן אברגל
202 1 עמית נגיד
201 1 חחיייעננעעעייגימממממננמיי
200 1 דניאל בחוס
199 1 שקד פרץ
198 1 שוהם סולומונוב
197 1 ליאל זלצמן
196 1 על גחונך תלך
195 1 שיחת חולין
194 1 ממד_(פיזיקה)
193 1 חחיייעננעעעייג
192 1 יחזקאל בן בוזי הכהן
191 1 שערי חייןץץץץ שעורי חגצ
190 1 תורה או גיוס
189 1 לביא
188 1 קדמ
187 1 מור לאה
186 1 דקל
185 1 לירון רונית
184 1 מוציא זרע לבטלה
183 1 טראמפ
182 1 תאה
181 1 סיהרא
180 1 עדן
179 1 פופליקר
178 1 שירהיה תאה
177 1 שירהיה תיאה
176 1 יאיר
175 1 שלמה
174 1 ממתק
173 1 נימה בת לאה
172 1 אינטלקט
171 1 ישראל בן אליעזר בעל שם טוב הקדוש
170 1 ישראל בן אליעזר בעל שם טוב
169 1 הרב ישראל בן אליעזר בעל שם טוב
168 1 הרב ישראל בן אליעזר
167 1 משיח בן יוסף בן דויד
166 1 משיח בן יוסף משיח בן דויד
165 1 ה
164 1 ישראל בעל שם טוב הקדוש
163 1 ישראל בעל שם טוב הקדןש
162 1 ישראל בעל שם טוב
161 1 תורה
160 1 יצליח לי העניין עם גל
159 1 כדאי
158 1 צצח י הנגבי גצגחחג
157 1 שכבת זרע
156 1 תנ\"ך
155 1 אורי
154 1 הצלחת את רשאית לעבור לעמוד הבא
153 1 יובל חסד בת ברוריה
152 1 לירן
151 1 הפרשת חלה
150 1 תנ\\"ך
149 1 שמואל
148 1 שמןאל
147 1 קס
146 1 ארז רענן
145 1 נחש נחש נחש
144 1 נחש חיי
143 1 נחש חייץץדךגלל
142 1 שיריה
141 1 ריטלין
140 1 שירהיה
139 1 לירן אלמוג
138 1 גל לירן
137 1 גל גרשון
136 1 אריק פרויים
135 1 איתי פרויים
134 1 לירן סבאג
133 1 לירן פרויים
132 1 רותם-דורון
131 1 חממננעעעאכגגההנככככההנהננעעעככנננמי
130 1 רביעע
129 1 ארז
128 1 תמיר חייןץץץץ שעורי חגצ
127 1 דוד
126 1 קמא
125 1 קמ
124 1 קלח
123 1 קלז
122 1 קלו
121 1 קלה
120 1 קלד
119 1 קלג
118 1 קלא
117 1 קל
116 1 קכט
115 1 קכז
114 1 קכו
113 1 קמב
112 1 קמג
111 1 קמד
110 1 היכןאשןיוםיישש
109 1 טיסהלארהבאמבולנס
108 1 טיסהלארהב
107 1 טיסהלארצותהברית
106 1 שם-אלזרה-אביתר
105 1 פירות
104 1 אדם
103 1 קנ
102 1 קמט
101 1 קמח
100 1 קמז
99 1 קמו
98 1 קמה
97 1 מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם
96 1 מפי עוללים ויונקים יסדת עוז
95 1 יסדת עוז
94 1 חזאם מלך ארם וביד בן הדד בן חזאל
93 1 חזאם מלך ארם
92 1 אחדאחדשששש
91 1 תריו
90 1 לצבי אולעפרהאילים
89 1 לצבי אולעפרהאיליםעלהריבשמים
88 1 תתתתתת
87 1 תתתתתתתתתתתתתתתקיו
86 1 תתתתתתתתתתתתתתת
85 1 דין עני
84 1 משפט אבינים
83 1 תתתרסא
82 1 וי
81 1 ביד חזאל מלך ארם וביד בן הדד בן חזאל
80 1 בן הדד בן חזאל
79 1 ווםאחד
78 1 עוז דוד ומלכה כפיר
77 1 עוז דוד כפיר
76 1 חנני אלוהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני
75 1 אספקלריה
74 1 ס
73 1 דדיך
72 1 באה
71 1 שלום
70 1 שלום בא גד
69 1 באה הנה
68 1 באה הנה באה
67 1 יוםאחד שבשמים
66 1 יוםאחד
65 1 לבמהאשרבגבעון
64 1 אוריאל
63 1 גימטריה
62 1 מהאניאקבלשבועהבא
61 1 ליאל
60 1 אריה
59 1 יעקב חוגג שישים ושישה אביבים
58 1 מהיקרהליבשבועהבא
57 1 יום הולדת שמח ליעקב
56 1 כגכחלמלהחעכטרגיעחל
55 1 יום הולדת שמח ליעקב בן השישים ושש
54 1 הימורמפתיעיאהז
53 1 הימורמפתיע
52 1 יעקב בן שישים ושש
51 1 מזלוהצלחהבהימורמפעית
50 1 שתיםעשרהשלושים
49 1 מתייכנסליכסף
48 1 איזוזכיהמחכהלי
47 1 איזהבהימוראיזכה
46 1 האם אילן ישתפר כלפי
45 1 עםימאינאשןבואהתימהט
44 1 ימתגוראיתי
43 1 עםאילובנותאגור
42 1 איפהלישוןביוםשבת
41 1 ימחהםליש
40 1 ימהוחןתליש
39 1 יצחקעשואיהז
38 1 יצחקעשו
37 1 באיזההימורלהשקיע
36 1 כסףשיהיהלישבועהבא
35 1 כסףשאקבלשבועהבא
34 1 באיזהסכוםכסףאזהכ
33 1 שתיםעשרהושלושים
32 1 שאלתיאתהטייסכמהשעותהטיסה
31 1 צפוןאודרום
30 1 רביד
29 1 דורון
28 1 עמית
27 1 היכןאשןסופש
26 1 עומר יגר
25 1 מאיה
24 1 נתנאל
23 1 רוני מרלי
22 1 בנימין
21 1 רפאל
20 1 תמיר
19 1 מקסים
18 1 חושן
17 1 מתן
16 1 נווה
15 1 נדב
14 1 מאיזהמקוםאקבלכסף
13 1 מתיאקבלכסף
12 1 יובל
11 1 היכןעליללכתיוםששיי
10 1 נועם
9 1 תמנע
8 1 נויה
7 1 עומר רוזן
6 1 אופק
5 1 שני
4 1 רוני שנטל
3 1 שקד
2 1 נגה
1 1 יהונתן