סטטיסטיקת חיפושים של גימטריה

# כמות חיפושים היום
29 2 מרים בלולו ויחזקאל אהרון פרצוביץ
28 2 א\\\'_בתשרי
27 2 הרוע נחשף
26 2 פאלידה
25 1 כל הקנוניות נחשפו
24 1 מנורה
23 1 לא נמאס לך להתחזות
22 1 גבריאל גבי
21 1 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
20 1 האמת יוצאת לאור מיד
19 1 מוניקה גרג
18 1 זכויות_יוצרים
17 1 הטובים מנצחים את הרעים
16 1 בן שבע עשרה שנה
15 1 מרים
14 1 מגן דוד
13 1 מי שסכסך מסתכסך
12 1 גבריאל
11 1 ברביד
10 1 יהוה מי אני
9 1 מזימות נחשפו
8 1 מאיר זאב בן חנה
7 1 השם יחשוף אותך אמן
6 1 רבקה מי אני
5 1 מירי מרים
4 1 כל הרשעים נחשפים
3 1 ויספו עוד שנא אתו על חלומתיו ועל דבריו
2 1 מי שניסה ליצור מייצג שווא שלילי על אחרים נדפק
1 1 מירי
# כמות חיפושים אתמול
151 23 מי שניסה ליצור מייצג שווא שלילי על אחרים נדפק
150 21 מי שסכסך מסתכסך
149 20 לא נמאס לך להתחזות
148 20 מזימות נחשפו
147 16 האמת יוצאת לאור מיד
146 15 הטובים מנצחים את הרעים
145 15 השם יחשוף אותך אמן
144 14 השם אחד
143 14 כל הרשעים נחשפים
142 13 הרוע נחשף
141 13 הרוע נחסם
140 12 פרס נובל
139 11 השם אחד ושמו אחד
138 10 טינטון
137 10 ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד
136 9 האמת גלויה
135 9 האמת יוצאת לאור היום
134 8 כל הקנוניות נחשפו
133 8 כל הרע מתבטל
132 8 פרו ורבו
131 7 יודעים עליך את האמת
130 7 רק אלהים קובע
129 7 אין עוד מלבדו
128 7 הרוע נחשף והטוב מוגן
127 7 אלף הא בית הא
126 6 זכויות_יוצרים
125 5 האמת תצא לאור
124 5 שקרא
123 4 רק אלהים
122 3 אלהים אחד ושמו אחד
121 3 כולם יודעים מה עשית
120 3 אבי-פונצ׳ק
119 3 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
118 3 אלהים כל יכול
117 3 כל הקונספרציות נחשפו
116 3 האמת תנצח
115 3 סוכה
114 3 עלו עליך
113 2 כי טוב חסדך מחיים
112 2 כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא
111 2 ברכה
110 2 לימון
109 2 הרב מאיר אליטוב
108 2 מט
107 2 הילה דנינו ועדי פטל
106 2 תורגמן
105 2 זיו
104 2 אשה
103 2 אברהם חנונו
102 1 הילה דנינו
101 1 כל הפועל בני זונות רק מכבי
100 1 אור איצחק
99 1 למההחיפושיםשליהסתיימו
98 1 טליה נתי
97 1 מאיר אליטוב
96 1 קיט גולש
95 1 חג יי בשלה
94 1 כי באור פניך נתת לנו תורת חיים
93 1 ליאור דודניק
92 1 עצות
91 1 מטומטמת
90 1 בכמהבןזיכהבלווטכסף
89 1 אבי שחר
88 1 י
87 1 עדי פטל הילה דנינו
86 1 ה׳תשכ״ה
85 1 זההזיווגהילדהשצימלתיעכיוש
84 1 טליה מלכה
83 1 אורי קידר
82 1 שנה וזה מאחורינו
81 1 מפתח החיים
80 1 אביאל צבי בן יוחנן מיכאל ומיכל דבורה רעעה
79 1 ת
78 1 דניאל
77 1 יריקה
76 1 מהיקרהמחר
75 1 לד
74 1 טלי מי אני
73 1 מיהולתכלהיותהזיווגהמושלם
72 1 ויגע בכף ירכו ותקע כך ירך יעקב בהאבקו עמו
71 1 ישר יחזו פנימו
70 1 ת שערה עוץ
69 1 כבשה וברכה
68 1 בת פלוני לפלוני
67 1 כבש ברכה
66 1 חי
65 1 שניה חיה
64 1 אברהם דוד חנונו
63 1 איפהבניישראלהיום
62 1 האםבןיזכההיום
61 1 אני חיי מזוני רוויחי וכולם רוויחי
60 1 כל הפועל בני זונות
59 1 מאה שערים
58 1 צדקה תציל ממוות
57 1 טליה נתן
56 1 הרב מאיר אליטוב יחיה
55 1 עז ריקי
54 1 חג ייי בשלה
53 1 תושיה
52 1 נעמה חלף
51 1 לוי
50 1 רחל ומשה
49 1 טינטונים
48 1 בכמהבןזיכהבלווט
47 1 בלון
46 1 יו
45 1 עדי פטל
44 1 אתרוג
43 1 ה\'תשכ\"ה
42 1 זההזיווג
41 1 נתן שלום חיים
40 1 הרב מאיר אליטוב שליטא
39 1 קיט גולש מסתיים תוך שנה
38 1 אלהים לנו מחסה ועז
37 1 חורבן הבית
36 1 אביאל צבי בן יוחנן מיכאל ומיכל דבורה
35 1 עוץ
34 1 רחל משה
33 1 דור לידגי
32 1 דוד בן רחל
31 1 מלחמה אין
30 1 ו
29 1 היוםבלילהיש
28 1 בחלומות שלך הוא כבר שלי
27 1 סוכות
26 1 מכלכל חיים בחסד
25 1 אביאל צבי בן יוחנן מיכאל ומיכל דבורה תשפד
24 1 ת שערה
23 1 כבשה
22 1 כי עם קשה עורף הוא וסלחת
21 1 היכןאניהולךלהיותבחודשנובמבר
20 1 רכה
19 1 ליאת
18 1 תפוח
17 1 איפהעםישראלהאמיתי
16 1 הילהדשישבהבתחנתשרת
15 1 בני חיי מזוני רוויחי וכולם רוויחי
14 1 א\\\\\\\'_בתשרי
13 1 שמאור
12 1 תפילת_מוסף
11 1 תתתתתסב
10 1 הילהדשצילמיתעכיוש
9 1 היכןאניביזבאוקטובר
8 1 הרב מאיר אליטוב שיחיה
7 1 כבש ריקי
6 1 חג יהוה בשלה
5 1 יועץ וחכם חרשים
4 1 שניה חיה אביתן
3 1 עמית ברוכים
2 1 האםבןיזכההיוםבלווט
1 1 מא