מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אדאך אדעך" = 121

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 121.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 121