מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אך" = 21

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 21.
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 21

 • אהיה
 • אודי
 • אך ♥ השאילתא שלך
 • באבא בובה
 • בדיה
 • בטי
 • ג׳אווה
 • גאווה
 • גד גד גד
 • גדיד
 • דג זהב
 • הודאה
 • הודו
 • הטבה
 • ודאי
 • חגי
 • יוגב