מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אמא סבתא בת שמונים" = 1353

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1353
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1353

  • חכמה בינה דעת נצח הוד יסוד מלכות
  • טבילה בעמבה מטהרת את כל החטאים
  • שותה רעל עכברים
  • שליחות קטלנית