מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוהוידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר" = 4855

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 4855