מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "אתה נפלא כל יום תתגדל ויתברךשמךבהקיצימשנתיאברכךואודהלךעלכלנפלאותיךאלהים" = 4673

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 4673