מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "ברכה עצומה לאדר בת סימונה" = 1246

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1246
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1246