מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "היך יוכל עבד אדני זה לדבר עם אדני זה ואני מעתה לא יעמד בי כח ונשמה לא נשארה בי ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על ההר אשר מקדם לעיר אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה ויהי ככלתו לדבר וישלך הלחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי" = 9834

לא נמצאו התאמות פסוקים בתנ״ך לתוצאה 9834.