מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "הקרן-החדשה-לישראל/" = 1248

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 1248
התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 1248