מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו" = 3595

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3595