מחשבון גימטריה




ערך הגימטריה של "ירמיהו לז" = 308

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 308




התאמות משאילתות הגולשים לתוצאה 308