מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "לא אתכם לבדכם אנכי כרת את הבריתואת האלה הזאת הזאתו" = 3587

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 3587