מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "עמודיועשהכסףרפידתוזהבתוכורצוףאהבהמבנותירושלםאפיריוןעשהלוהמלךשלמה" = 4528

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 4528