מחשבון גימטריה
ערך הגימטריה של "רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר" = 6536

התאמות פסוקים מהתנ״ך לתוצאה 6536